Hevoset

Pienillä harrastetalleilla vaikeuksia käsitellä lanta säännösten mukaisesti

Hevoset 17.02.2017

Suosittu TalkKari-ohjelma ilmestyy huhtikuun loppuun asti joka sunnuntai. Tänä sunnuntaina vieraillaan Seinäjoen T76-raveissa.


Jukka Pasonen
Hevosenlannan käsittelyssä on eroja. Maatiloilla ja suurissa talleissa käsittely on parhaiten järjestetty.

Hevostalleilla on isoja eroja siinä, kuinka hyvin ne tuntevat lannan käsittelyä koskevia säännöksiä.

"Oli jopa hienoinen yllätys, miten paljon hevosyrittäjien vastauksissa pyydettiin tietoa siitä, mitkä olisivat parhaat ratkaisut lannan käsittelyyn", toteaa erikoistutkija Sari Luostarinen Lukesta.

Luonnonvarakeskus Luke ja Suomen ympäristökeskus Syke selvittivät keväällä 2014 kyselytutkimuksella ensimmäistä kertaa perusteellisesti hevostilojen lannan käsittelyä. Tulokset on nyt julkaistu raportissa.

Luostarinen korostaa, että käytännöissä on selvä ero erilaisten hevosyritysten välillä. Maatilatalleilla lannan käsittely on hallussa. Samoin kaupunkiseutujen isojen ratsastus- ja ravitallien on pitänyt ratkaista lantahuolto, yleensä ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

"Sitten on pieniä harrastetalleja, joista moni totesi, että naapurien ruusupuskat on jo hyvin lannoitettu. Meneillään oleva Helmet-hanke onkin tosi tarpeen, jotta lannalle löydetään parhaat käyttötarkoitukset."

Kysely tehtiin nykyisen nitraattiasetuksen valmistelun pohjaksi vuonna 2014, koska selkeästi koottua tietoa hevosenlannan määristä ja käsittelystä ei ollut kenelläkään.

Luostarinen korostaa, että tuloksia pitää lukea tämän mukaisesti. "Niissä siis näkyy osaksi vanha aika."

Tutkija pohtii, josko tieto viime vuonna tulleista lantahuollon tiukennuksista on tavoittanut kaikkia harrastetalleja. "Pienimpien lannankäyttöä ei valvota, kun niillä ei ole ympäristölupia. Luultavasti käsittelyssä on yhä hyvin kirjavia käytäntöjä."

Lannan varastointiin on kyselyn mukaan keskimäärin riittävästi tilaa nitraattiasetukseen nähden, mutta kuitenkin vain yksi kolmannes talleista arvioi varastotilan riittävän koko vuoden säilytykseen.

Ongelmat liittyvät tulosten mukaan erityisesti lantalan kattamiseen sekä lannan patterointiin. Lähes joka toista lantalaa ei ollut katettu keväällä 2014. Lisäksi yli puolella talleista jaloittelutarhan valumavesiä ei ole johdettu hallitusti tai niille ei ole mitään käsittelyä.

Viime vuoden alusta tiukennettu nitraattiasetus edellyttää uusien lantaloiden kattamista. Samalla lannan patteroinnin määräykset tiukentuivat, sillä myös aumojen pitää olla suojattu ravinnehuuhtoumien välttämiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön Helmet-kärkihankkeessa selvitetään hevostallien ja muiden toimijoiden yhteistyötä lannan käsittelemiseksi tarkoituksenmukaisesti (MT 2.11.).

Lukessa toivotaankin, että etenkin pienet harrastajapohjaiset tallit heräisivät lähtemään mukaan Helmet-hankkeeseen. Alueellisia tilaisuuksia järjestetään paraikaa eri puolilla maata. Tulossa ovat esimerkiksi Forssan ja Kaustisen tilaisuudet.

MT:n raviohjelma TalkKari ilmestyy nyt suuren kysynnän vuoksi verkossa huhtikuun loppuun joka sunnuntai kello 10. Noin tunnin ohjelmassa vieraillaan eri maakuntien T76-raveissa ja talliyrityksissä.

Tulevana sunnuntaina 19. helmikuuta kuulostellaan Seinäjoen lauantain ravien tallikommentteja.

Tuotannosta vastaavat tuttuun tapaan raviasiantuntija Kari Lähdekorpi ja tv-tuotantojen ammattilainen Jukka Heiskala.

Uusi lähetys julkaistaan MT:n etusivulla, vanhat löytyvät hevosuutisista.

Luken ja Syken lantatutkimuksen yhteenvetoraportti

Aiheeseen liittyvät artikkelit