Maatalous

Myöhäisten puintien mielekkyys ja kannattavuus syytä arvioida – hometoksiinien haitat eläimille vaarana

Maatalous 21.10.2017

Kaupan ja teollisuuden vastaanotossa on havaittu huonojen erien lisääntyvän sadonkorjuun edetessä. Heikkolaatuinen vilja on parasta murskata peltoon kelien kuivahdettua, neuvoo Vyr.


Markku Vuorikari
Toksiinipitoisuuksien raja-arvon ylityksiä on havaittu lähinnä kaurasta ja vehnästä.

Viljan laatu ja turvallisuus kannattaa varmistaa ennen käyttöä etenkin myöhäisissä puinneissa. Kaupan ja teollisuuden vastaanotossa on havaittu huonojen erien lisääntyvän sadonkorjuun edetessä, vaikka tilanne viime vuoteen nähden onkin parempi. Myös Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) turvallisuusseurannassa on havaittu DON-toksiinilla elintarvikeraja-arvon ylityksiä kaurassa.

Viljaeriä, joissa toksiinipitoisuudet ylittävät elintarvikeraja-arvon, löytyy erityisesti Kanta-Hämeestä itään päin rajoittuvalla alueella. Raja-arvon ylityksiä on havaittu lähinnä kaurasta ja vehnästä. Hylättyjä viljaeriä (joissa DON yli 8 mg/kg) ei voi käyttää rehuksi eikä niitä suositella käytettävän myöskään kylvösiemeneksi, koska se siirtää hometoksiiniongelman seuraavalle kasvukaudelle.

Hylättyjä eriä ei kannata yrittää tarjota useampaan paikkaan, sillä jos toksiiniarvot ovat selvästi koholla, tilanne ei korjaannu uusintanäytteellä. Hylätyt viljaerät täytyy osoittaa mahdollisuuksien mukaan energiakäyttöön.

Mikäli viljan korjuu menee lokakuun loppuun tai myöhäisemmäksi, on Vyrrin mukaan syytä arvioida puintien mielekkyys ja kannattavuus. Tällaista viljaa ei kannata puida, jos sitä ei saada erilliseen varastosiiloon. Viljaa voidaan käyttää vasta kun sen laatu ja turvallisuus on varmistettu analyysein. Itäneitä viljoja ei myöskään voida käyttää.

Korjaamatta jäävä, heikkolaatuinen vilja on parasta murskata peltoon kelien kuivahdettua tai ensimmäisten pakkasten jälkeen. Kyntö on paras tapa satotähteiden käsittelylle, jotta ei aiheuteta ongelmia seuraavalle kasvukaudelle. Ensi keväänä tällaiselle lohkolle ei kannata kylvää samaa viljaa, vaan ottaa tehokas viljelykierto käyttöön.

Kotieläintilojen on syytä varmistaa ruokintaan käytettävän viljan turvallisuus analyysein, erityisesti yksimahaisten, kuten sikojen, sekä lypsylehmien ruokinnassa. Lihanaudat ovat tuotantoeläimistä kestävimpiä toksiineille. Korkeat toksiinipitoisuudet aiheuttavat eläimillä hedelmällisyyshäiriöitä, ruokahaluttomuutta ja tuotosten laskuja.

On tärkeää, että viljaerä kierrätetään kuivurissa huolellisesti alle 14 %:n kosteuteen niin, että kevyet jyvät, roskat, homepöly ja muut epäpuhtaudet lähtevät tehokkaasti pois. Sadon laatua voidaan merkittävästi parantaa myös lajittelulla ennen käyttöä. Korkeat toksiinipitoisuudet ovat yleensä kevyissä, punahomeen surkastuttamissa jyvissä. Mikäli vilja on laossa, kannattaa huonot kohdat puida erikseen ja säilyttää erät erillään. Hyviä ja huonoja eriä ei kannata sekoittaa keskenään.

Viljan murskesäilöntä hapolla katkaisee hometoksiinien muodostumisen samaan tapaan kuin kuivaus. Silti, jos sadossa on jo ehtinyt muodostua punahomeen toksiineita, ne eivät häviä tai tuhoudu murskesäilönnässä. Siksi hometoksiinien pikamittaus on niillekin suositeltavaa ennen säilöntää.

Viljan hometoksiinien pikamittauksia tekevät Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Luonnonvarakeskus Luke, Suomen Viljava Oy, Västankvarnin koetila sekä teollisuuden ja kaupan viljan vastaanotto.

Teollisuus varmistaa osaltaan tuotteiden turvallisuuden analysoimalla kaikki tuotantoprosesseihin käytettävät viljaerät. Kuluttajat voivat siten käyttää edelleen turvallisin mielin kotimaisia viljatuotteita, Vyr kertoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit