Maatalous

Luke selvitti: Luomu kannattaa yhä paremmin kuin tavanomainen

Maatalous 01.02.2017

Luomu jätti tavanomaisen taakseen jo vuonna 2008, ja ero vain kasvaa.


Markku Vuorikari
Luken kannattavuuskirjanpitotiloista kannattavinta tuotanto on luomumaitotiloilla. Kuvassa luomumaitotilan pihatto. Kuva on arkistokuva.

Luomutuotanto kannattaa taloudellisesti paremmin kuin tavanomainen maataloustuotanto. Asia käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksestä, jonka se on tehnyt tilojen kannattavuuskirjanpidon perusteella.

Luomutilojen kannattavuus on ollut tavanomaisia maatiloja parempi vuodesta 2008 lähtien, ja ero on suorastaan kasvamaan päin: samaan aikaan kun luomun kannattavuus nousee, tavanomaisen tuotannon laskee.

Parhaiten kannattaa luomumaidontuotanto. Suurin ero luomun ja tavanomaisen tuotannon kannattavuuden välillä on puolestaan viljantuotannossa.

Luken uusimmat luvut kattavat vuoden 2015. Tuolloin luonnonmukaisen maa- ja puutarhatalouden kannattavuuskerroin oli 0,64 ja tavanomaisen 0,30.

Luomutuotannon puolella ovat tavanomaista tuotantoa korkeammat tuet, mutta ne eivät yksin selitä kasvavaa eroa.

Selittäviä tekijöitä ovat Luken tutkimuspäällikön Arto Latukan arvion mukaan myös parempi markkinahinta ja tavanomaista tuotantoa merkittävästi pienemmät tarvikekustannukset.

Tämä selittyy erityisesti sillä, että luomutiloille ei osteta kemiallisia lannoitteita. Myös torjunta-aine-, polttoaine- ja sähkökustannukset ovat luomutiloilla pienemmät kuin tavanomaisilla tiloilla. Niin ikään ostorehuihin kuluu vähemmän rahaa kuin tavanomaisilla tiloilla.

"Sen sijaan tilalla tuotetun ja käytetyn oman rehun arvo on luomutuotannossa suurempi kuin tavanomaisilla tiloilla. Työmäärä ei poikkea toisistaan luomu- ja tavanomaisilla tiloilla", Latukka totesi puhuessaan keskiviikkona Pro Luomun järjestämässä Luomufoorumissa Jyväskylässä.

Myös tilakoko on luomun puolella: luomutilat ovat keskimäärin suurempia kuin tavanomaisesti viljellyt tilat.

"Luomutilat ovat tulleet koko ajan ammattimaisemmiksi ja niiden tilakoko on kasvanut. Mitä suurempi tila, sitä kannattavampaa tuotanto keskimäärin on."

Kun verrataan tuotannossa käytettyjen panosten alkuperää, luomu osoittautuu myös tavanomaista tuotantoa kotimaisemmaksi viljelytavaksi. Tuotannossa tarvittavat lannoitteet, torjunta-aineet ja polttoaineet ovat valtaosin tuontituotteita.

Koska niitä tarvitaan luomutuotannossa vähemmän kuin tavanomaisessa tuotannossa, luomutuotannon kotimaisuusaste on korkeampi kuin tavanomaisen tuotannon.

Luken kannattavuuskirjanpitoon kuuluu noin 840 maa- ja puutarhatalousyritystä, jotka edustavat yli 36 000 suurinta suomalaistilaa. Luomutuotantoa harjoittaa yli 100 kannattavuuskirjanpitotilaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit