Maatalous

Suuri fosforilisäys ei tuota merkittävää sadonlisäystä avomaalla

Maatalous 13.08.2017

Luonnonvarakeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan mansikan ja vihannesten enimmäissatoihin päästään maltillisemmallakin fosforilannoituksella.


Markku Vuorikari
Viljelykokeissa sadonlisäys oli porkkanalla keskimäärin vain neljä prosenttia, kun käytettiin korkeaa fosforilannoitusta.

Luonnonvarakeskus Luken tekemän kolmivuotisen tutkimuksen mukaan suurella fosforilisäyksellä ei saada merkittävää sadonlisäystä mansikalla ja vihanneksilla.

Suomessa fosforisuositukset ovat olleet muita pohjoismaita korkeammat ja sitä on perusteltu kylmällä ilmastolla.

Tuoreimmat koetulokset kuitenkin kertovat, että mansikat ja vihannekset tuottavat saman verran satoa pienemmälläkin fosforilisäyksellä.

Sipulilla ja kaalilla tehdyissä kokeissa fosforilisäys antoi sadonlisäystä vain yhdessä koepaikassa kolmesta. Tällä paikalla sadonlisäys oli sipulilla keskimäärin seitsemän ja kaalilla 20 prosenttia.

"Jo 20–30 kilon hehtaariannos lannoitefosforia riitti tuottamaan lähes enimmäissadon, vaikka ympäristökorvausjärjestelmän mukaan välttävän fosforiluokan lohkolla olisi mahdollista käyttää 80 kiloa fosforia hehtaarille", tutkija Terhi Suojala-Ahlfors Lukesta kertoo.

Muilla koepaikoilla fosforilisäys ei vaikuttanut sadon määrään välttävän tai korkean fosforitason mailla. Porkkanakokeissa sadonlisäys oli keskimäärin vain neljä prosenttia.

Mansikkakokeissa huomattiin sadontuotannon kannalta riittävän fosforitason olevan 20 milligrammaa litrassa maata turve- ja hiekkamaa-alustoissa.

Tutkimustulosta ei voida kuitenkaan vielä pitää luotettavana. Luotettaviin tuloksiin ja lannoitesuosituksiin tarvitaan lisää tutkimustietoa.

Viljelyssä tulee pyrkiä tasapainoiseen fosforitaseeseen. Ylimääräinen fosfori kertyy maahan ja voi lisätä fosforivaluntaa vesistöihin esimerkiksi pinta- ja salaojavalunnan myötä. Vesistöihin kulkeutunut fosfori aiheuttaa rehevöitymistä ja varsinkin sinilevän kasvua.

Satotason mukainen fosforikorjaus on kuitenkin suotavaa, jotta varmistetaan, että maaperään tulee saman verran fosforia kuin sieltä sadon mukana poistuu.

Aiheeseen liittyvät artikkelit