Metsä

Kartellikäräjät: Käräjäoikeus hylkäsi kuntien vahingonkorvauskanteet

Metsä 31.10.2017

Käräjäoikeuden mukaan kunnat eivät ole esittäneet näyttöä puukaupan vahingoista.


Pentti Vänskä
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 32 kunnan metsäyhtiöitä vastaan nostamat vahingonkorvauskanteet. Kuopio oli yksi korvauksia vaatineista. Kuva on viime vuoden marraskuussa tehdyistä moottoritien varsien hakkuista Kuopiosta.

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt 32 kunnan yhteensä lähes kuuden miljoonan euron vahingonkorvauskanteet, joilla kunnat vaativat Stora Ensolta, Metsäliitolta ja UPM:ltä korvauksia kartellin aiheuttamista menetetyistä puukauppatuloista vuosina 1998–2004.

Käräjäoikeuden mukaan kantajat eivät ole esittäneet näyttöä siitä, että kantajien puunmyynti olisi vähentynyt ja kauppoja jäänyt tekemättä vastaajien kilpailunrajoituslain vastaisen menettelyn vuoksi ja että kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä olisi tekemättömien kauppojen vuoksi aiheutunut kantajille vahinkoa.

Kantajat eivät ole esittäneet näyttöä siitä, että korjuu- ja kuljetuskustannuksia koskevalla tietojenvaihdolla olisi ollut vaikutusta puun hintatasoon, käräjäoikeus toteaa.

Kukin kantaja on velvoitettu suorittamaan korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista Metsäliitto Osuuskunnalle 53 585,50 euroa, UPM:lle 70 266,46 euroa ja Stora Ensolle 77 971,50 euroa, paitsi Rovaniemen kaupunki ja Leppävirran kunta kumpikin vain Stora Ensolle 77 971,50 euroa, koska se on ollut niiden osalta ainoa vastaaja.

Kantajien yhteiset oikeudenkäyntikuluvaatimukset olivat yhteensä lähes 4,6 miljoonaa euroa. Stora Enson oikeudenkäyntikuluvaatimus oli noin 2,5 miljoonaa euroa, Metsäliiton 1,6 miljoonaa euroa ja UPM:n 2,1 miljoonaa euroa.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kesäkuussa 2016 Metsähallituksen 160 miljoonan euron korvausvaatimukset, minkä jälkeen Metsähallitus valitti ratkaisusta Helsingin hovioikeuteen. Hovioikeus aloitti käsittelyn pari viikkoa sitten. Kanteiden vanhentumisen vuoksi Metsähallituksen korvausvaatimus on laskenut 125 miljoonaan euroon.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi tämän vuoden elokuun lopussa Suuri Savotta -ryhmän yhteensä noin 12 miljoonan euron korvausvaatimukset. Käräjäoikeus antoi päätöksen ensimmäisistä kanteista, mutta käytännössä hylkäys koski kaikkia kanteita, joita on 486.

Aiheeseen liittyvät artikkelit