Metsä

Ponssen vauhti kestää: "Tilausvirtamme oli erinomainen läpi vuoden – markkinatilanne jatkunut suotuisana"

Metsä 13.02.2018

Ponsse odottaa liikevoiton pysyvän tänä vuonna samalla tasolla kuin viime vuonna. Venäjällä tavaralajimenetelmän metsäkonemarkkina kasvoi maailman suurimmaksi ohi Suomen ja Ruotsin.


Jaana Kankaanpää
Ponssen vaihtokoneiden myynti kasvoi loppuvuonna merkittävästi ja vaihtokoneiden varasto pienentyi, toimitusjohtaja Juho Nummela sanoo.

Metsäkonevalmistaja Ponssen liikevaihto kasvoi viime vuonna 11,4 prosenttia 577 miljoonaan euroon. Liiketulosta kertyi 67 miljoonaa euroa, mikä oli 11,7 prosenttia liikevaihdosta. Edellisvuonna liiketulosprosentti oli prosenttiyksikön pienempi: 10,7.

Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela hehkuttaa tilinpäätöstiedotteessa vuoden 2017 olleen Ponsselle erinomainen ja tasapainoinen kasvun, kannattavuuden sekä liiketoiminnan rahavirtojen suhteen.

"Tilausvirtamme oli erinomainen läpi vuoden."

Tilauskanta oli vuoden lopussa 125 miljoonaa euroa, käytännössä sama kuin vuotta aiemmin.

Vieremän tehtaasta Pohjois-Savossa valmistui Nummelan mukaan viime vuonna ennätysmäärä metsäkoneita samaan aikaan, kun uuden tehtaan rakennustyöt olivat käynnissä.

Ponsse odottaa konsernin euromääräisen liikevoiton olevan tänä vuonna samalla tasolla kuin viime vuonna.

"Markkinatilanne on jatkunut suotuisana. Sekä kemiallisen että mekaanisen metsäteollisuuden näkymät ovat hyvät."

Huonosti vetäviä markkina-alueita ei Nummelan mukaan ollut viime vuonna.

Venäjällä metsäkoneiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti.

Tavaralajimenetelmä eli menetelmä, missä puut karsitaan ja katkotaan tukeiksi ja kuitupuuksi jo metsässä heti kaadon jälkeen, on yleistynyt Venäjällä.

Viime vuonna Venäjä nousi Nummelan mukaan maailman suurimmaksi tavaralajimenetelmän metsäkoneiden markkinaksi ohi Ruotsin ja Suomen.

Ponssen markkinaosuuden hän sanoo olevan Venäjällä vahva.

Venäjän lisäksi metsäkonekauppa kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Saksassa sekä Latinalaisessa Amerikassa. Pohjois-Amerikassa markkinatilanne oli normaali ja metsäkoneiden kysyntä hyvä.

Ponssen vaihtokoneiden myynti kiihtyi Nummelan mukaan merkittävästi loppuvuonna.

Uusien koneiden varasto jäi hieman normaalia suuremmaksi, mutta vaihtokonevaraston pienentyminen vaikutti positiivisesti liiketoiminnan rahavirtojen kehitykseen.

Liiketoiminnan rahavirta kasvoi edellisvuoden 54 miljoonasta eurosta 57 miljoonaan euroon.

Vieremän tehtaan laajennus etenee Nummelan mukaan suunnitellusti aikataulussaan.

"Uuden tehtaan ylösajo tapahtuu vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Laajennuksen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitua suunnitellusti 2018 toisella vuosipuoliskolla."

Ponssen hallitus ehdottaa keväällä osakkeenomistajille maksettavaksi osingoksi 0,75 euroa osakkeelta. Viime keväänä maksettiin 0,60 euron osinko.

Aiheeseen liittyvät artikkelit