Metsä

MT seuraa: Hiilinieluäänestys huipentuu EU:n parlamentissa

Metsä 12.09.2017 Strasbourg

Sosiaalidemokraattinen S&D-puolue voi ratkaista äänestystuloksen.


Mathieu CUGNOT/EP

Euroopan parlamentti äänestää keskiviikkona maankäyttöön, sen muutokseen ja metsätalouteen (lulucf) liittyvästä ilmastolainsäädännöstä ja siihen esitetyistä muutoksista.

Äänestyksestä oletetaan tulevan tiukka.

Suomalaisista europarlamentaarikoista toistaiseksi vain Heidi Hautala (vihr) on kertonut äänestävänsä EPP-ryhmän muutosehdotusta vastaan.

Muutosehdotus tiputtaa vihreiden mukaan pohjan päästöjen kirjanpidolta. Tällöin tulkintatavat, mihin päästöjä verrattaisiin, lisääntyisivät.

Hautalan mielestä kompromissiesitys on epäselvä. Hänestä lisähakkuut vain kasvattavat päästöjä, koska hiilinielu pienenee.

EPP-ryhmän Sirpa Pietikäinen (kok) sanoi olevansa päivää ennen äänestystä kahden vaiheilla. Hän ei vielä tiedä, äänestääkö hän oman ryhmänsä tekemien muutosten puolesta vai vastaan.

Hänen mielestään kompromissin kanssa voidaan elää, mutta vertailuvuodet ovat täysin hatusta heitetyt.

"Pitäisikö mennä tämän takana siksi, että se on suuri poliittinen sopu? Kompromissi on hyvä metsäenergiainvestoinneille, muttei muulle."

"Meidän pitää vähentää päästöjä ja lisätä nielumäärää", Pietikäinen toteaa.

Muutosehdotukseen ovat sitoutuneet EPP, Alde ja ECR. EPP-ryhmään kuuluu Suomesta kokoomus, Aldeen keskusta ja RKP sekä ECR-ryhmään perussuomalaiset. Sosiaalidemokraattisen S&D-ryhmän äänet ovat edelleen hajallaan.

Mia-Petra Kumpula-Natri (sd) uskoo ryhmänsä äänten todennäköisesti hajautuvan. Vaihtelua ääniin tuovat metsäisten ja ei-metsäisten maiden erot. Kumpula-Natri kertoo olevansa pettynyt ryhmänsä sisäiseen dynamiikkaan.

"Asia on harvalle yhtä tärkeä kuin meille suomalaisille", hän sanoo.

Muutosehdotuksia vastuuvaliokunnan esitykseen on yksi, joka on lähtöisin EPP-ryhmältä. Salissa äänestetään tästä ja lopuksi koko parlamentin linjasta.

Muutosten läpimeno vaatii äänienemmistön toteutuakseen.

Siinä ei haeta enää muutoksia referenssivuosiin, eli ajankohtaan, johon metsien hiilinieluja verrataan. Ympäristövaliokunnan ehdotelmasta halutaan tiputtaa pois maininta metsien käytön intensiteetistä eli tehokkuudesta, jolla hakkuiden määrää verrataan niiden kasvuun.

Intensiteetti haluttiin eliminoida ympäristövaliokunnan esityksestä jo heinäkuussa, kun valiokunnan kannasta äänestettiin. Se ei kuitenkaan saanut enemmistöä taakseen ja jäi kummittelemaan vastuuvaliokunnan lopulliseen esitykseen.

EPP-ryhmän kompromissiehdotuksessa ympäristövaliokunnan esittämät vertailuvuodet 2000–2012 olisivat edelleen mukana. Vaikka vuosiluvut säilyisivätkin ennallaan, intensiteetti-termin poistaminen tukisi sitä, että hakkuita voitaisiin lisätä kansallisten tavoitteiden mukaan.

Myös jäsenmaiden neuvosto sorvaa omaa kantaansa. Sen jälkeen komissio, parlamentti ja ministerineuvosto neuvottelevat yhteisestä ratkaisusta. Lain oletetaan tulevan voimaan ensi vuosikymmenen alussa.

Lulucf-lainsäädäntö, johon metsät kuuluvat, on yksi osa EU:n vuoden 2030 energia- ja ilmastopakettia.

Lue myös:

MT seuraa: Suomalaismepit vetosivat EU-ryhmiin, jotta ne äänestäisivät hiilinielukompromissin puolesta

Aiheeseen liittyvät artikkelit