Metsä

Oman metsän puita saa sahauttaa ilman ce-merkkiä

Metsä 26.06.2013

Sahatavara, joka tuotetaan rahtisahauksena asiakkaan omista puista omaan käyttöön, ei tarvitse ce-merkintää, kertoo Sahayrittäjät ry. Tulkinta helpottaa sivutoimisten piensahureiden asemaa.


Pekka Fali

Sahuripiireissä on arveltu, että 1.7. alkaen sovellettava EU:n rakennustuoteasetus edellyttäisi merkintää lähes kaikelle sahatavaralle lukuunottamatta perinnerakentamiseen käytettävää ja työmaalla valmistettua sahatavaraa.

Sahan sijaintipaikalla ei ole kuitenkaan merkitystä, vaan oleellista on, että asiakas omistaa puut koko ajan.

Ympäristöministeriön rakennusneuvos Matti J. Virtasen mukaan rakennustuoteasetuksen tulkinta ei ole muuttunut. Hänen mukaansa sahayrittäjien tiedote on hieman harhaanjohtava, sillä vain metsänomistajat saavat teettää ce-merkitöntä kotitarvepuuta.

”Poikkeus koskee omasta metsästä sahattavaa puutavaraa. Ei niin, että kuka tahansa rakentaja voi ostaa tukkeja ja sahauttaa niitä. Se olisi rakennustuoteasetuksen kiertämistä.”

 ”Järjen voitto”

 Rahtisahauksen jatkuminen on helpotus lukuisille piensahureille, joille rakennussahatavaran ce-merkintäkelpoisuuden saavuttaminen olisi suhteettoman kallista yritystoiminnan laajuuteen nähden.

Suomessa on noin 1 200 piensahaa. Valtaosa on sivutoimisia. Tuoreen selvityksen mukaan noin 60 prosenttia yrityksistä harjoittaa rahtisahausta.

”Tämä on järjen voitto, kun ajattelee, mihin ce-merkintä on tarkoitettu”, huomauttaa Sahayrittäjät ry:n puheenjohtaja Eero Koskela . Rakennustuoteasetuksen tarkoitus on yhtenäistää sahatavaramarkkinoita EU:n alueella. Piensahureista ani harva vie tavaraa ulkomaille.

Aiheeseen liittyvät artikkelit