Metsä

Puolassa yksityismetsät ovat hehtaarin tilkkuja – metsänomistajien palvelemiseen kaivattaisiin oppia Suomesta

Metsä 03.07.2017

Puolan pinta-alasta kolmannes on metsää, mutta metsäteollisuudella on edessään monia vaivoja.


Katja Lamminen
Tästä metsästä kerätään männynsiemeniä. Suomessa puunjalostus on laadullisesti pidemmällä kuin Puolassa. Valtapuulajina Puolan metsissä kasvaa mänty, kun taas lehtipuista yleisimpiä ovat koivu ja tammi.
Tästä metsästä kerätään männynsiemeniä. Suomessa puunjalostus on laadullisesti pidemmällä kuin Puolassa. Valtapuulajina Puolan metsissä kasvaa mänty, kun taas lehtipuista yleisimpiä ovat koivu ja tammi.
Suomessa yksityiset metsätilat ovat huomattavasti suurempia kuin Puolassa.
Suomessa yksityiset metsätilat ovat huomattavasti suurempia kuin Puolassa.

Puolassa valtio omistaa metsistä liki 80 prosenttia. Yksityisiä metsänomistajia on noin miljoona, mutta keskimääräinen omistusala on vain noin 1,3 hehtaaria. Yksityismetsistä hakataan vuodessa vain noin 4 miljoonaa kuutiota puuta.

Puunhankinnan johtaja Michał Budnicki Puolan Stora Ensosta sanoo, että Puolassa kaivattaisiin oppia Suomesta, jotta metsänomistajille voitaisiin luoda yhteisöjä ja siten vauhdittaa metsien hoitoa. Nykyisin moni metsänomistaja hakkaa metsästään vain polttopuuta.

Puolan pinta-alasta liki kolmannes on metsää. Metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan. Uutta puuta puskee vuosittain liki 70 miljoona kuutiota, josta 46 hakataan. Puuvaranto kasvaa siis noin 20 miljoonaa mottia vuodessa. Arvion mukaan vuotuiset hakkuut kasvavat pikkuhiljaa.

Kuten Suomessa, metsät ovat PEFC-sertifioituja. Valtaosalla alasta on myös luontojärjestöjen suosima FSC-sertifikaatti.

Puolan metsissä painitaan hieman erilaisten ongelmien kanssa kuin Suomessa. Valtion vaivana ovat ihmisten sytyttämät tulipalot ja laajat kaarnakuoriaistuhot, joita yritetään hillitä istuttamalla havupuiden tilalle tammea. Sille on kysyntää rakennuspuuna.

Sahoja puolestaan kiusaa puuaineksessa piilevä toisen maailmansodan aikainen metalliromu.

Hakkuut ovat koneellistuneet ja metsurityön osuus painunut noin 30 prosenttiin kaikista hakkuista.

Puusta 95 prosenttia päätyy teollisuuden käyttöön ja loput energiaksi.

Stora Enso käyttää kymmeneksen Puolan kierrätyspaperista, kertoo yhtiön Ostrolekan tehtaan myynti- ja logistiikkajohtaja Michal Gawrych.

Tehtaan uusin linjasto valmistaa keräyspaperista kartonkia, josta tehdään aaltopahvia. On laskettu, että paperin puukuidut kestävät valmistamisen yhä uudeksi kierrätystuotteeksi noin seitsemän kertaa. Kartonkitehtaan tuotannosta 80 prosenttia myydään Puolaan.

Puolassa paperin kierrätysaste on 44 prosenttia, kun se valtaosassa EU-maista ylittää 70 prosenttia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit