Metsä

Suomen metsistä suojeltu 12 prosenttia eli 2,7 miljoonaa hehtaaria

Metsä 15.09.2016

Koko maan metsätalousmaasta suojeltuja alueita on 17 prosenttia.


Saara Olkkonen
Metsien suojelupinta-alaa ovat kasvattaneet monimuotoisuusohjelma metson suojelutoimet.

Suojeltuja metsiä on Suomessa kaikkiaan 2,7 miljoonaa hehtaaria, eli 12 prosenttia metsä- ja kitumaan pinta-alasta. Jos myös joutomaa ja muu metsätalousmaa otetaan huomioon, vastaava luku on 17 prosenttia.

Suojeltujen metsien pinta-ala koostuu lakisääteisten suojelualueiden metsistä sekä talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteista. Lakisääteisten suojelualueiden metsiä on 2,4 miljoonaa hehtaaria, eli reilu 10 prosenttia metsä- ja kitumaan pinta-alasta.

Talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteita on 0,3 miljoonaa hehtaaria, eli 1,5 prosenttia.

Valtaosa suojelluista metsistä on Pohjois-Suomessa. Suojelluista metsistä suhteellisesti eniten, eli lähes kolmannes on Lapin maakunnassa.

"87 prosenttia suojelluista metsistä on valtion mailla. Yksityismaiden metsien suojelualueiden suhteellinen merkitys kasvaa kohti etelää", Luonnonvarakeskus Luken tutkija Terhi Koskela sanoo.

Valtaosa tiukasti suojeltuja metsiä sijaitsevat luonnonsuojelualueilla, luonnonsuojelualueiksi perustettavaksi varatuilla alueilla ja erämaa-alueilla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit