Metsä

Tiilikainen: EU:n maankäyttöehdotus rajoittaisi puun käyttöä liikaa – "Metsät eivät saa olla pelkästään passiivinen möhkäle"

Metsä 20.03.2017

Ministeri Tiilikainen ehdottaa, että puutuotteilla olisi nielujen laskennassa oma kategoriansa.


Lari Lievonen
Ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) painottaa nieluja kannustavaan politiikkaan, jolla voidaan saavuttaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2045 mennessä.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) mielestä EU:n komission maankäytön sektoria koskeva ehdotus lähtee liikaa ilmastonäkökulmasta.

"Metsäpolitiikkaa ohjaa ilmastonäkökulman lisäksi tarve tuottaa raaka-ainetta teollisuudelle. Metsät ovat myös työllisyyden lähde, tärkeitä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. On muitakin tavoitteita kuin ilmastonäkökulma."

Tiilikainen muistuttaa, että nykyiset laskentasäännöt maankäytön ja sen muutoksen, (lulucf) sektorille eivät vastaa luonnontieteellistä nielua. Taustatiedot, johon nielulaskennat perustuvat, ovat vanhoja.

"Nykyisillä laskentasäännöillä luonnontieteellinen nielu voi olla päästö ja toisinpäin."

Lulucf-asetus lähtee vertailutason asettamisesta, eli minkä suuruista hiilinielua kultakin jäsenmaalta edellytettäisiin.

"Jos katsotaan historiaan ja sen kanssa mennään eteenpäin, silloin metsäpolitiikan päivitykset eivät voi päästä vertailutasoon mukaan."

Ministeri pitää mahdollisena, että nykyinen vertailutaso voisi luoda rajoitteita biotalouteen eikä kannusta pitkäkestoiseen puutuotteiden käyttöön.

"Jos esitys menisi tuollaiseen läpi, päästövähennyksiä tulisi saada muilta sektoreilta, mikä on kaiken maalaisjärjen vastaista."

Uutena tekijänä ministeri esittää, että nielulaskennassa maankäytön lisäksi puutuotteet ohjattaisiin omaksi kategoriakseen. Näin puun pitkäjänteisen käytön, kuten puurakentamisen merkitys korostuisi, eivätkä ne jäisi "vertailutason syövereihin".

Ministeri kertoo, että tämän hetken tavoite on vaikuttaa aktiivisesti maankäyttösektorin esitykseen ja päätökseen.

"Sillä tavalla, että on mahdollista lisätä kestävästi metsävarojen käyttöä."

Tarkoitus on panostaa laskentasääntöihin, jotta ne heijastelisivat todellisia nieluja ja päästöjä.

"Nieluyksiköitä voitaisiin rajoitetusti käyttää joustoina päästökaupan ulkopuolisten päästöjen alentamiseen."

Ratkaisuja voidaan odottaa kesäkuun loppuun mennessä.

"Metsät eivät saa olla pelkästään passiivinen möhkäle, joka on joskus kasvanut jonkun verran, vaan aktiivinen ilmastopolitiikan väline."

Keskusteluun siitä, kiihdyttävätkö Suomen biotalousstrategia ja lisääntyvät hakkuumäärät ilmastonmuutosta, ministeri suhtautuu myönteisesti.

"Kaikki keskustelu on tervetullutta."

Luo myös:

Luke: Metsien vuosittaiset hiilinielut huomattavasti luultua suuremmat, kaksinkertaistuvat edelliseen arvioon nähden

Osa tutkijoista ihmettelee biotaloutta lyttäävää lausumaa: "Taustalla oleva data hataraa"

Aiheeseen liittyvät artikkelit