Tapion verkossa julkaisema opas ohjeistaa tavallisimpien metsätöiden lisäksi energiapuun siirtelykaatoon sekä hakkureiden ja pilkekoneiden turvalliseen käyttöön. Vakavimmat turmat sattuvat puuta pilkkoessa, haketettaessa ja sirkkelöidessä.

”Työturvallisuusoppaan suunnittelussa hyödynnettiin Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta (mela) saatua tilastoaineistoa. Tiedoista kävi esimerkiksi ilmi, että vakavimmat tapaturmat sattuvat sirkkelöinnissä sekä puiden pilkkomisessa ja haketuksessa. Päähän kohdistuneiden tapaturmien määrä on myös yllättävän suuri, kertoo Olli Mäki Tapiosta.

Tapaturmatilanteita ja keinoja niiden välttämiseksi esitellään havainnekuvin.

Sähköinen opas sisältää työohjeiden lisäksi linkkejä lähteisiin lisätiedon äärelle.

Oppaan rahoittivat mela ja Metsämiesten säätiö.

Opas löytyy Tapion verkkosivuilta: http://www.tapio.fi

Ruotsinkielinen opas ilmestyy kevään aikana.

MT