Kolumnit

Kuntavaaleissa tarjolla sankaruutta

Jouni Kemppainen
Kolumnit 17.02.2017

Jouni Kemppainen: "Kuntavaaliehdokas on oikea arjen sankari."

Kuntavaalit lähestyvät. Samalla lähestyy tilanne, jossa suomalainen vastuunkanto ja käytännön demokratia punnitaan. Ehdokaslistoille ei ole ollut tunkua. Puolueet joutuvat suorastaan anomaan ehdokkaita lehti-ilmoituksilla ja muulla markkinoinnilla.

Syntynyt tilanne ei ole kenenkään etu. Puutteistaan huolimatta demokratiaan perustuva kansanvalta on edelleen huomattavan kilpailukykyinen tapa huolehtia hyvinvoinnista ja oikeudenmukaisuudesta.

Jos ehdokkuus kunnallisvaaleissa ei kiinnosta, on syytä muistaa, että aina se jotakuta kiinnostaa. Ehdokkuuden hylkääminen tai vaikkapa äänestämättä jättäminen on teko. Se on vallansiirto itseltä jollekin muulle. Haluatko itse edustaa muita vai annatko muiden edustaa itseäsi?

Vaikka maakuntahallinnon uudistus vie kunnilta valtaa, hyvin paljon sitä jää myös jäljelle. Itse asiassa raskaan sosiaali- ja terveyssektorin siirtyminen maakunnille jopa terävöittää ja selkeyttää tulevien kunnanvaltuutettujen roolia. Tähänkin asti taloudelliset realiteetit ovat sanelleet tavallisille valtuutetuille toiminnan rajat. Itsenäisen politiikan tai edes oman tahdon ilmaiseminen on ollut vaikeaa.

Nyt valtuutetut päättävät monista asioista, jotka ovat näkyviä ja koskettavat suoraan kuntalaisia. Työläitä ne ovat, mutta samalla ne voivat olla myös kiehtovia.

Onnistuessaan valtuutetut voivat tehdä elinkeinopolitiikkaa, jolla turvataan monen tutunkin henkilön työpaikka. Kaavoituksella, tieverkon ja kunnallistekniikan kehittämisellä sekä hankintapolitiikalla on mahdollisuus myös houkutella kuntaan uusia hyviä yrityksiä.

Jos oikein hyvin onnistuu, kaavoitus- ja veropolitiikka voivat tuoda kuntaan uusia asukkaita, joille valtuutettu voi olla perustamassa viihtyisiä asuinalueita. Myös hyvillä päivähoito-, koulutus- ja harrastuslinjauksilla voi houkutella kuntaan veronmaksajia ja kohentaa kunnan mainetta.

Jos on sitä mieltä, että omassa kunnassa tarvitaan vaikkapa ranskan tai espanjan opetusta, valtuutettuna voit yrittää siihen vaikuttaa. Jos taas mietit, että hiihtourheilu on jäänyt kunnassa viime aikoina kaiken maailman salibandyjen varjoon, tällekin asialle voi tehdä jotain. Ja luonnollisesti päinvastoin.

Katuvalojen sijoitukset, viemäröinnit ja rakennusluvat ovat edelleen tärkeitä päättämisen paikkoja. Samoin kaikensorttinen yhdistystoiminta suorastaan kaipaa kaitsijaa ja tukisummista päättäjiä. Huomaamattaan kulttuuripolitiikasta hurmaantunut valtuutettu voi havaita tekevänsä valintoja vaikka musiikin, kirjastojen ja museoiden väliltä.

Kunnan virkamiesten kaikenlainen motivoiminen on myös valtuutettujen velvollisuus. Erityisiä mahdollisuuksia tähän tarjoaa lähiruoka tai kotiseudulla tuotetun energian käyttö. Nyt tähän tarvitaan jämäköitä päättäjiä.

Vaikka itse et ehdokkaaksi lähtisikään, on syytä arvostaa niitä, jotka uhraavat oman aikansa yhteisten asioiden hoitamiseen. Kun kunnan palveluista ja yleensä niiden olemassaolosta nauttii, kannattaa miettiä, ettei se onnistu ilman valtuutettuja. Jo pelkkä ehdokkuus on näissä vaaleissa iso teko. Arjen oikeaa sankaruutta on nyt tarjolla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit