Lukijalta

Olisi hullua maksaa päästömaksuja metsistä

Lukijalta 11.08.2017

Metsäkeskustelu on jo aikaa sitten muuttunut aatteelliseksi meuhkaamiseksi.

Aluksi haluan kiittää Tapio Laihoa ja Paavo Kajanderia ansiokkaista mielipiteistä, jotka koskevat maatamme uhkaavaa päästöoikeusmaksua. On sanomattakin selvää, ettei Suomen valtio ole velvollinen maksamaan sanktioita mahdollisesta lisääntyvästä raakapuun käytöstä.

Poliitikkojemme on tehtävä täysin selväksi, että lupaus uusiutuvien energiamuotojen lisäykseen 38 prosenttiin edellyttää kasvun sallimia hakkuita kotimaassa.

Jos tätä mahdollisuutta ei voida maallemme myöntää, mielestäni riittää ilmoitus EU:lle, ettei tavoitteen saavuttaminen ole mahdollista sääntöjen muututtua oleellisesti.

Maailman suurimmat saastuttajat Kiina, Intia ja Yhdysvallat eivät luvanneet Pariisin sopimuksessa rajoittaa käytännössä millään tavoin omia päästöjään.

Kiina on luvannut ryhtyä vähentämään oma osuuttaan vuoden 2030 jälkeen; sitä ennen se lisää kivihiili­laitosten rakentamista vuosittain. Intia on ilmoittanut, etteivät he vähennä kivihiilen käyttöä, koska nyt on heidän vuoronsa rakentaa hyvinvointia samoin menetelmin, joilla länsimaat ovat kohottaneet elintasoaan aiempina ajanjaksoina. Yhdysvaltain presidentti on purkamassa nekin vähäiset lupauk­set, jotka liittovaltio antoi Pariisissa vuonna 2016.

Puolassa ja Saksassa tuotetaan runsaasti sähköä kivi­hiilellä, joten näyttää siltä, että hiilestä on tulossa puhtaampi tuote kuin mitä turve ja puu ovat.

Saimme äskettäin lukea uutisista, että Ahvenanmaa on miltei pahin hiilijalanjäljen aiheuttaja maailmassa ja koko Suomi lukeutuu tähän samaan kategoriaan.

Vaikka hiilijalanjälki alkaa jo näkyä konkreettisesti Pekingin kadulla, elävät kiinalaiset laskennallisesti vähemmän luontoa tuhoten kuin me täällä Pohjolassa.

Mielestäni suurin ilmasto-­ongelma aiheutuu liika­kansoituksesta; pallomme ei enää kestä suurempaa väestömäärää tulevina aikoina.

Ilmeisesti paavia ja muita uskonnollisia johtajia ei saa loukata – siksi puhuminen perhesuunnittelusta ei ole sopivaa.

Varmin tie väestönkasvun vähentämiseksi olisi sijoittaa kaikki ne rahat, joita nyt käytetään ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi naisten kouluttamiseen kehitysmaissa.

Kannatan kaikesta huolimatta kotimaisten uusiutuvien energioiden käyttöönottoa, koska se on kansan­taloudellisesti järkevää. Samalla epäilen UPM:n ja Stora Enson halukkuutta lisätä kotimaisen puun käyttöä;näiden yhtiöiden strategiaan kuulunee puuraaka-aineen korjuun pitäminen vakaana ilman kilpailua ja siten estää uusien toimijoiden tulo markkinoille. Suurten yhtiöiden puun lisätarve voidaan tarvittaessa korvata tuontipuulla.

Kotimainen metsä­keskustelu on jo aikaa sitten muuttunut talouspolitiikasta aatteelliseksi meuhkaamiseksi yliopisto­maailmassa voimistuvan vih­reän vasemmiston ansiosta.

Kyösti Partanen

metsänhoitaja, MMM

Kitee

Aiheeseen liittyvät artikkelit