Hallituksen päätös leikata kuntien valtionosuuksia osuu kipeimmin maaseutukuntiin, jotka ovat valtionosuuksista riippuvaisia eivätkä hyödy korotetusta yhteisöverosta.

”Kuntakohtaisia laskelmia ei vielä ole. Sellaisen johtopäätöksen voi tehdä, että valtionosuuksista riippuvaisimmat kunnat joutuvat tässä entistä ahtaammalle”, apulaisjohtaja Reijo Vuorento Kuntaliitosta sanoo.

Kivijärvellä valtionosuudet muodostavat yli puolet kunnan tuloista. Leikkaus tuo kunnan vajaan 10 miljoonan euron talouteen yli 100 000 euron aukon.

Valtio on luvannut korvata valtionosuusmenetyksiä korotetulla yhteisövero-osuudella sekä suuntaamalla jäteveron tuoton kunnille.

Hallituksen mukaan kuntien verotulot lisääntyisivät 260 miljoonalla eurolla. Suurin osa hyödystä kohdistuu kaupunkiseuduille.

Niklas Holmberg