Politiikka

Selvityshenkilö: Seutukaupungeilla mahdollisuus rohkeaan uudistumiseen

Politiikka 12.10.2017

Suomessa tarvitaan vahvempaa ja monimuotoisempaa kaupunkipolitiikkaa, jotta nähdään lisää myös Rauman ja Uudenkaupungin kaltaisia alueellisia menestyksiä.


Esimerkiksi Raumalla rakennemuutos on onnistunut. LEHTIKUVA / Juha Sinisalo

Seutukaupunkien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan seutukaupunkien ja valtion välistä yhteistyöohjelmaa, ehdottaa seutukaupunkien taloudellista elinvoimaa pohtinut selvityshenkilö.

Kaupunkien ensisijaisena tehtävänä on ennakoida rakennemuutoksia kehittämällä riittävän laajapohjaista elinkeinorakennetta. Talouden kehitysnäkymät ovat juuri nyt valoisat koko maassa. Seutukaupungeilla on mahdollisuus rohkeaan uudistumiseen ja elinvoimansa kehittämiseen, arvioi selvityshenkilö Antti Rantakokko.

Hänen mukaansa seutukaupungit ovat olleet menettäjiä viime vuosikymmenien rakennemuutoksissa. Seutukaupunkien pienet aluetaloudet ovat myös äkillisten rakennemuutosten tilanteessa erityisen herkkiä.

Seutukaupungit ovat maakuntakeskuksia pienempiä kaupunkeja. Ne ovat teollisen Suomen ydinalueita, joilla on iso merkitys Suomen viennissä.

Rantakokko ottaa myönteisiksi esimerkeiksi Rauman ja Uudenkaupungin, joissa on käynnissä positiivinen rakennemuutos.

Suomessa tarvitaan vahvempaa ja monimuotoisempaa kaupunkipolitiikkaa, jossa myös seutukaupungit ovat mukana. Tässä keskustelussa seutukaupunkien tulee olla itse aktiivisia. Rantakokko sanoi luovuttaessaan selvitysraporttinsa.

Raportin ottivat vastaan kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.), asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Rantakokon ehdottama seutukaupunkiohjelma tarkastelisi ja ehdottaisi toimenpiteitä seutukaupunkien elinvoiman ja erityisyyden huomioon ottamiseksi. Seutukaupungit muodostavat hänen mukaansa oman kaupunkiverkostonsa.

Ohjelman keskeinen sisältö olisi innovaatiokyvykkyyden ja -ympäristöjen rakentaminen osana elinvoimatyötä, Lintilä ehdottaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit