Politiikka

PTT:n Arovuori MustReadissa: Huoltovarmuus ei edellytä suoria tukia

Politiikka 10.11.2017

Luken Jyrki Niemi omavaraisuudesta: "Varmaan voidaan mennä aika reippaastikin alaspäin".


Jaana Kankaanpää
Ministeri Lepän mielestä maataloustuilla voidaan parantaa kannattavuutta ja saada EU-euroja takaisin Brysselistä.

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori kyseenalaistaa tuoreessa MustRead-verkkojulkaisussa suorat maataloustuet Suomen huoltovarmuuden perustana.

Arovuoren mukaan Suomen ruokaturva hoituisi kotimaisen tuotannon ja kansainvälisen kaupan yhdistelmänä vapailla maatalousmarkkinoilla. Ilman suoria tukia pärjättäisiin raaka-aineiden varmuusvarastoinnin ja markkinahäiriöihin varautumisen avulla.

Arovuori sanoo haastattelussa, että suorista CAP-tuista kannattaisi luopua julkisen talouden ja bruttokansantuotteen näkökulmasta. Ne voitaisiin korvata esimerkiksi 15 vuoden siirtymäajalla kohdennetuilla investointi- ja rakennetuilla.

"Suorat tuet on hirveän hankala oikeuttaa. Ympäristökorvaukset eivät ole, koska ei ole ympäristöneutraalia maataloustuotantoa, mutta kuitenkin tarvitsemme maataloustuotantoa, koska meidän täytyy syödä."

Kirjoitus perustelee suorien tukien pohdiskelua sillä, että EU on uudistamassa yhteistä maatalouspolitiikkaansa ja Suomi saa eniten tukia yhtä maatalouden tuottamaa euroa kohden. Kirjoituksessa kyseenalaistaan se, että Suomessa suoria tukia on perusteltu ennen kaikkea huoltovarmuudella ja epäillään niiden taustalla olevan keskustalaisen aluepolitiikan.

Maatalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan maailma tarvitsee ruokaa ja tukijärjestelmää voidaan keventää, mutta sen täytyy alkaa EU-tasolta.

"Jos muutamme tukijärjestelmän Suomen osalta, meiltä häviävät työpaikat, meiltä häviää ruokaturva, meiltä häviää huoltovarmuus, se on päivänselvää", MustReadin haastattelema ministeri sanoo.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessorin Jyrki Niemen mukaan alkutuotannon kriittisen määrän ja huoltovarmuuden yhteydestä ei ole tarkkoja laskelmia, ja nykyistä pienempikin omavaraisuuden taso riittäisi.

"Varmaan voidaan mennä aika reippaastikin alaspäin, ja silti säilytetään osaaminen ja pystytään vastaamaan kriisiaikoihin."

Arovuoren mukaan suorista tuista luopuminen ja siirtyminen esimerkiksi investointitukiin tarkoittaisi samaa rahamäärää, mutta korkeampaa tuottavuutta.

Luken ja PTT:n mukaan EU-tukien leikkaaminen viidenneksellä ei muuttaisi maataloustuotannon määrää, mutta maatilojen tulotaso heikkenisi entisestään, tilojen määrä vähenisi, tilakoko kasvaisi, työllistäminen vähenisi ja tuotanto keskittyisi alueellisesti.

Niemen mielestä maatalouspolitiikassa tulisi keskittyä niihin asioihin, joissa markkinoilla on puutetta, esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Kirjoitus huomauttaa, että PTT:n hallituksen puheenjohtajana MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Uuden MustRead-verkkojulkaisun taustalla puolestaan on maataloustukia voimakkaasti arvostellut Heikki Pursiainen.

MustReadin juttu:

Ministeri Jari Leppä puolustaa maatalouden suurta tukipottia ruokaturvalla, mutta perustelu jää puolitiehen

Lue myös:

Johtava maataloustukien ryöpyttäjä jättää paikkansa

Aiheeseen liittyvät artikkelit