Politiikka

SDP leikkaisi maatilojen investointitukia 49 miljoonaa

Politiikka 14.11.2017

SDP on valmis kiristämään hyvätuloisten verotusta ja perumaan julkisen sektorin lomarahaleikkaukset.


Markku Vuorikari
SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne peruuttaisi monta Juha Sipilän hallituksen päätöstä.

SDP peruisi maatilatalouden kehittämisrahastolle (makera) varatun 49 miljoonan euron lisärahoituksen. Puolueen vaihtoehtobudjetti julkaistiin tiistaina.

Leikkausesityksen taustalla vaikuttaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma, ja sen yksi kärkihanke: suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn sekä kauppataseen parantaminen.

Toteutusta varten Makeraan osoitettiin 90,0 miljoonan lisärahoitus, josta 11,0 miljoonan euron osuus kohdistui vuodelle 2016, 30,0 miljoonaa kohdistuu vuodelle 2017 ja 49,0 miljoonaa kohdistuu vuodelle 2018.

SDP:n vaihtoehtobudjetissa luetellaan pitkä lista uusia menopäätöksiä. Myös tulopuolella on uusia linjauksia.

Puolue kohentaisi ammatillisen koulutuksen rahoitusta perumalla 190 miljoonan leikkaukset määrärahoihin. Myös yliopistojen perusrahoitusleikkaukset pitäisi perua.

SDP esittää myös oppivelvollisuuden pidentämistä 18-vuotiaaksi asti ja toisen asteen koulutuksen muuttamista maksuttomaksi. Puolue laskee VATT:in laskelmiin perustuen, että veronmaksajille tämä maksaisi 17–27 miljoonaa euroa vuodessa.

Julkisen sektorin lomarahaleikkaukset pitäisi perua ja maksaa normaalisti 2018–2019, koska talous on lähtenyt kasvuun. Päätöksestä syntyisi valtiolle kustannuksia 150 miljoonaa euroa.

Vaihtoehtobudjetti korottaisi isojen perintöjen verotusta ja nostaisi pääomatuloveroja. SDP lisäisi ansiotulojen verotukseen uuden veroluokka yli 90 000 euron vuosituloille.

Kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tehdään indeksikorotukset normaalisti. Päätös korottaisi kansaneläkkeitä, takuueläkettä, työttömien perusturvaetuuksia sekä äitiys-, isyys-, vanhempain- ja sairauspäivärahoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit