Politiikka

Euroopan parlamentti alkaa taipua metsälaissa: Suomelle edullisempi kanta saamassa enemmistön

Politiikka 08.09.2017

Kompromissi vähentää huolta Suomen metsien muuttumisesta laskennalliseksi päästöjen lähteeksi. Metsien hiilinielujen pitää kasvaa.


Risto Jussila
EU-puolueista EPP, sosiaalidemokraatit ja Alde ovat suurelta osin tukemassa Suomelle edullisempaa lulucf-kompromissia.

Euroopan parlamentin enemmistö saattaa kääntyä meppi Nils Torvaldsin (r.) valmisteleman metsälaki lulucf:n muutosesityksen linjoille.

Torvalds ja ympäristövaliokunnan lulucf-esittelijä Norbert Lins (EPP) löysivät torstai-iltana yhteisen sävelen, jossa pääpaino on metsien hiilinielun säilyttämisessä.

Torvaldsin ja EU-puolue EPP:n kompromississa ympäristövaliokunnan kannasta on poistettu sana intensiteetti. Se tarkoittaa, että hakkuiden määrää ei enää verrattaisi metsän kasvun määrään.

Hakkuiden tehokkuutta eli intensiteettiä voisi lisätä kestävästi ja kansallisen strategian mukaan, kunhan hiilinielun kasvusta huolehditaan.

Parlamentti äänestää ympäristövaliokunnan kannasta ja siihen esitetyistä muutoksista keskiviikkona.

Kompromissin takana on MT:n tietojen mukaan suurin osa EPP:n ja Alden sekä sosiaalidemokraattien mepeistä.

EPP on parlamentin suurin puolue. Sillä on 220 meppiä. Sosiaalidemokraatit on toiseksi suurin 191 edustajalla. Aldella on 70 edustajaa.

Jos ryhmät pysyvät yhtenäisinä, pitäisi enemmistö 751 hengen parlamentissa löytyä.

Tilanne on kuitenkin auki äänestykseen saakka. Euroopan parlamentissa puolueilla ei ole samanlaista ryhmäkuria kuin eduskunnassa.

Aldessa ja EPP:ssä on meppejä, jotka eivät kannata muutosehdotusta.

Ryhmät pitävät kokouksia vielä alkuviikolla Strasbourgissa täysistunnon äänestystä.

Ympäristövaliokunnan alkuperäinen kanta uhkaa kääntää Suomen metsät laskennallisesti hiilidioksidin päästölähteeksi.

Maan käyttöä, sen muutoksia ja metsää koskeva lulucf-laki sitoo metsät EU:n ilmastotavoitteisiin.

Suomen metsät ovat hiilinielu, vaikka hallituksen suunnitelmat puun käytön lisääntymisestä toteutuisivat.

MT:n eilinen juttu aiheesta:

Alkaako järki löytyä EU:n metsälakiin? – Suomelle edullista lulucf-kantaa valmistellaan Euroopan parlamentissa

Aiheeseen liittyvät artikkelit