Politiikka

Kysely: Valtaosa valtuutetuista uskoo kunnan tulevaisuuden paranevan

Politiikka 13.08.2017

Vahvinta usko parempaan on Varsinais-Suomessa, pessimistisimpiä eteläsavolaiset valtuutetut.


Oman maakunnan kehityksen paranemiseen uskoi kyselyssä lähes puolet valtuutetuista. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Kuusi kymmenestä kyselyyn vastanneesta kunnanvaltuutetuista uskoo, että oman kunnan tulevaisuus paranee nykyisellä valtuustokaudella. Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) kyselyssä viidennes ei uskonut muutokseen. Noin kuudesosa arvioi kehityksen heikkenevän.

Vahvinta usko oman kunnan myönteiseen kehitykseen oli vihreiden valtuutetuilla. Vähiten uskoa oli SDP:n valtuutetuilla, mutta heistäkin enemmistö arvioi kunnan kehittyvän myönteisesti.

Optimistisimpia olivat alle 30-vuotiaat ja ensimmäisen kauden valtuutetut.

Oman maakunnan kehityksen paranemiseen uskoi kyselyssä lähes puolet valtuutetuista. Vahvinta usko oli Varsinais-Suomessa. Synkimpinä näkymiä pitivät eteläsavolaiset valtuutetut.

Kysely lähetettiin touko-kesäkuussa sähköpostitse 7 902 valtuutetulle. Siihen vastasi 1 745 valtuutettua.

Aiheeseen liittyvät artikkelit