Politiikka

Syke mainostaa blogia: Metsäbiotalous toimii puita kaatamatta

Politiikka 14.06.2016

Syken projektipäällikön blogissa katsotaan, ettei puiden kaato ole välttämätöntä metsäbiotaloudessa.


Risto Jussila
Metsäbiotalouden taloustavoitteisiin pääsy ei välttämättä edellytä puiden kaatoa, blogissa kerrotaan.

Metsäbiotalouden tavoitteet ovat kovat ja puun käytön lisääminen herättää huolta, kommentoi Suomen ympäristökeskus Syke maanantaina.

Syken luontoympäristökeskuksen projektipäällikkö Saija Kuusela ehdottaa blogissa, miten taloudelliset tavoitteet saavutettaisiin ilman puiden kaatamista. Samalla niin metsä kuin metsätalous olisivat monimuotoisempia.

Kuusela muistuttaa, että pystymetsä, suot, puhtaat vedet ja puhdas ilma voivat tarjota meille elämysten lisäksi euroja tai tuoda säästöjä.

"Erilaisia tuotteistettavissa olevia ekosysteemipalveluja, kuten virkistys- ja liikuntapalveluja, terveyspalveluja kuntoutujille ja työuupuneille, luontokouluja, elämysmatkoja, metsästysmahdollisuuksia ja superruokaa on Suomen luonto täynnä."

"Tällainen biotalous ei vaadi puun käytön lisäystä –pikemminkin päinvastoin", Kuusela kirjoittaa.

Tavoitellusta puun käytön lisäyksestä noin puolet tulee metsähakkeen lisääntyvästä käytöstä energiantuotantoon. Haketta tuotetaan etenkin pieniläpimittaisesta harvennuspuusta ja hakkuutähteistä, joiden korjuun monimuotoisuusvaikutukset eivät ole erityisen suuria.

"Käytännössä samalla kuitenkin korjataan energiaksi kookkaita lahoja pysty- ja maapuita, joista moni metsälaji on riippuvainen."

"Taloudellisesti vähäarvoiset, mutta lajistolle tärkeät lehtipuut kuten raidat, pihlajat ja lepät päätyvät samaan hakekasaan."

Kuuselan blogikirjoitus: Monimuotoisuutta metsätalouteen.

Korjattu 14.6.2016 kello 11:01: Saija Kuusela toimii projektipäällikkönä Suomen ympäristökeskuksessa, ei Luonnonvarakeskuksessa Lukessa, kuten tekstin otsikossa ja alussa luki aiemmin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit