Ruoka

Rasvasota syttyi jälleen: Sotkamo haluaa tarjota lapsille voita ja kevytmaitoa – valtion ravitsemusneuvottelukunta hyökkää vastaan

Ruoka 13.11.2017

Valtion ravitsemusneuvottelukunta muistuttaa, että kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia.


Jarkko Sirkia
Valtion ravitsemusneuvottelukunta painottaa, että julkisin varoin kustannettavissa ruokapalveluissa tulee noudattaa voimassa olevia suosituksia.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ei sulata Sotkamon kunnan päätöstä, jonka mukaan kunnan peruskouluissa ja päiväkodeissa tarjotaan voita ja kevytmaitoa. Neuvottelukunta muistuttaa, että kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia.

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa ruokailun järjestäminen on säädetty laissa. Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus täysipainoiseen ateriaan. Varhaiskasvatuslain mukaan lasten on saatava ravitsemustarpeet täyttävää terveellistä ja tarpeellista ravintoa. Lain tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä ja turvata tasavertaisuus.

"Kunnan tuottamien ruokapalveluiden tehtävä on tukea eri ikäryhmien hyvinvointia ja terveyden edistämistä. Erityisesti huomio on kiinnitettävä herkkiin kohderyhmiin, kuten lapsiin", ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja Sebastian Hielm muistuttaa tiedotteessa.

Neuvottelukunta painottaa, että julkisin varoin kustannettavissa ruokapalveluissa tulee noudattaa voimassa olevia suosituksia.

Ravitsemussuositusten mukaan päivähoidossa ja koulussa tarjotaan päivittäin rasvatonta D-vitaminoitua maitoa juomaksi aterioilla. Valtion ravitsemusneuvottelukunta huomauttaa, että kevytmaitoa käyttävä leikki-ikäinen saa 52 viikossa 55 viikon energiamäärän.

Leipärasvaksi suositellaan margariinia, joka sisältää vähintään 60 prosenttia rasvaa ja tästä korkeintaan 30 prosenttia tyydyttynyttä rasvaa. Ravitsemussuositusten mukaisella ruokavaliolla turvataan lapsen kasvun ja kehityksen kannalta välttämättömien rasvahappojen saanti.

Vuonna 2014 julkaistut kansalliset ravitsemussuositukset perustuvat yhteispohjoismaisiin suosituksiin. Suositusten lähdeaineisto kattaa yli 2 300 tieteellistä julkaisua.

Aiheeseen liittyvät artikkelit