Suomalainen Maaseutu

Hankalat puut ammattilaisten käsittelyssä: Ongelmapuut paloitellaan latvasta kantoon

Suomalainen Maaseutu 29.04.2017

Tonttihakkuut kannattaa jättää ammattimiehen tehtäväksi.


Ilpo Paananen

Teemu Koposen (oik.) palkkaama Jani Jormalainen on tehnyt erilaisia metsurin hommia vuodesta 2006 lähtien.

Teemu Koposen (oik.) palkkaama Jani Jormalainen on tehnyt erilaisia metsurin hommia vuodesta 2006 lähtien.
T.Koponen Oy
Ongelmapuiden suorakaadon estää usein puun järeys 
ja rungon monihaaraisuus.
Ongelmapuiden suorakaadon estää usein puun järeys 
ja rungon monihaaraisuus.

Joensuulainen metsätalousinsinööri Teemu Koponen suoritti arboristin eli puunhoitajan ammattitutkinnon ja perusti metsäpalveluja tarjoavan yrityksen 2007. Metsätyö T. Koponen Oy:n ensimmäisten vuosien tärkeimmät työkohteet olivat taimikonhoito ja taimien istutus.

"Tein aluksi myös jonkun verran metsänsuunnittelutöitä ennen kuin ongelmapuiden poistot ja kantojen jyrsintä alkoivat lisääntyä", Koponen kertoo.

Töiden lisääntyessä palkattua kiireapua tarvittiin sulan maan ajaksi pääasiassa metsänhoitotöihin. Ongelmapuiden kaadon ja kantojyrsinnän kysynnän lisääntyminen on vähentänyt metsätöiden osuutta. Viime vuosina Koponen on työllistänyt itsensä ohella tilanteen mukaan 4–7 henkilöä.

"Ongelmapuiden poistot, kantojyrsintä, tonttihakkuut ovat tällä hetkellä tärkeimmät tarjoamamme palvelut. Eli raivaussahatyö on muuttunut enemmän moottorisahatyöksi", Koponen arvioi.

Yrityksen toiminta-alue on laajentunut Joensuun lähikunnista lähes koko Itä-Suomen alueelle. Myös kalustoa on hankittu lisää. Yksi pitkäaikaisin asiakas on ollut MetsäGroup.

"Tällä hetkellä teemme paljon puunkaatoja myös eri isännöitsijöille, seurakunnalle, Joensuun kaupungille, rakennus ja maansiirtoyrityksille sekä yksityisille ihmisille", Koponen luettelee.

Yrityksen liikevaihdosta moottorisahatöiden osuus on noin 80 prosenttia ja 20 prosenttia tulee metsänhoitotöistä. Metsänhoitotöistä taimikonhoito ja taimien istutus ovat tärkeimmät. Taimikoiden varhaisperkaus on jonkin verran nousussa uudistuneen Kemeran ansiosta.


Ongelmapuiden poistoissa puut paloitellaan kiipeilytekniikan avulla ja vain osa voidaan poistaa suorakaatona. Asiakkaan halutessa puut voidaan valmistaa myös klapeiksi.

"Kokemukseni mukaan vain noin puolet asiakkaista on tiennyt etukäteen, että puiden poistotöistä voi saada kotitalousvähennyksen. Etenkin kantojyrsinnän vähennysoikeus tulee isommalle osalle yllätyksenä."

Teemu Koponen pitää tärkeänä sitä, että ongelmapuiden poistajalla on ammattitaito ja asiaankuuluvat tapaturma-, oikeus- ja vastuuvakuutukset. Ne turvaavat asiakkaan lisäksi tekijän itsensä. Kyse on vastuullisesta toiminnasta. Vahva ammattitaito suorakaadoissa on tärkeää, olipa se tullut koulutuksen tai tekemisen kautta.

"On tapauksia, joissa kesämökkiläinen on vaimon tai naapurin kanssa kaatanut ensimmäisen puun räystään päälle, ja meidät on kutsuttu apuun."

Kiipeilytekniikalla kaadossa Koponen pitää tärkeimpänä vaatimuksena arboristin koulutusta. Hyvä kaataja voi olla ilman tutkintoakin, mutta silloin on enemmän on vaaratekijöitä.

"Meillä on tekniikat ja osaaminen tuoda kaveri puusta alas. Sahaamisessa on tietyt ohjeet, joita noudatetaan", Koponen tähdentää.


Puiden kuntotutkimuksia tilataan lähinnä kaava-alueille. Eniten tutkimuksia tilaavat taloyhtiöt.

"Koivuja, vaahteroita, poppeleita ja kuusia olen tutkinut eniten. Jonkin verran myös yksityiset ihmiset ovat tilanneet kuntotutkimuksia ja taustalla on halu säilyttää puu."

Yleensä tutkittavissa puissa on esiintynyt kääpää tai ne ovat haaroittuneet. Terveiden puiden poistamisen syynä voi olla niiden sijainti liian lähellä rakennuksia. Tällöin juuristo voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi sokkelille, salaojitukselle tai viemäristölle.

Aiheeseen liittyvät artikkelit