Talous

PTT ennustaa: Ennätysrakentaminen hillitsee hintojen nousua – omistusasumisen edullisuus jatkuu

Talous 12.01.2018

Rakentamisen jatkuminen vireänä on ekonomistin mukaan tärkeää myös jatkossa.


Jarkko Sirkiä
PTT ennustaa asumisen hintojen pysyvän melko vakaina.

Suomen ennätyksellinen rakentamisbuumi ja talouskasvu ovat merkittävässä roolissa asuntomarkkinoiden kehityksessä tänä vuonna, kertoo Pellervon taloustutkimuksen PTT:n ennuste.

Rakentamisen voimakas kasvu hillitsee hintojen ja vuokrien nousua, ja talouden ja työllisyyden paraneminen tempaa yhä useamman kaupungin takaisin kasvu-uralle. Vuokrissa alueelliset erot tasoittuvat hieman.

Ennusteen mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousevat 2,2 prosenttia vuonna 2018, kun viime vuonna nousua oli 1,9 prosenttia. Uusien ja vanhojen vapaarahoitteisten vuokrien ennustetaan nousevan 2,1 prosenttia vuonna 2018 (2017 1,8 prosenttia). ARA-vuokrat kallistuvat vapaarahoitteisia maltillisemmin.

”Asuntojen hinnoissa on nousua varsinkin kasvukeskuksissa ja laajemmin Helsingin työssäkäyntialueella. Lisäksi rakentamisen buumi leviää yhä laajemmalle maakuntakeskuksiin, joissa uudistetaan keskustoja ja tiivistetään kaupunkirakennetta”, summaa ekonomisti Lauri Vuori.

Riittävällä uudisrakentamisella tuetaan asuntomarkkinoiden tasapainoista kehitystä myös maakuntakeskuksissa. Kaupunkien välillä erot asuntomarkkinoiden ja asuntojen hintojen kehityksessä ovat edelleen merkittäviä, joskin ne tasoittuvat ennusteen mukaan hieman.

Suomessa rakennetaan ennätystahtiin. Kerrostaloasuntoja valmistuu nyt eniten sitten vuoden 1975.

Vuoren mukaan ylitarjontaa ei toistaiseksi ole. Rakentamisen pullonkauloiksi voivat

muodostua osaavan työvoiman saatavuus, tuotantokapasiteetti sekä rakennusmateriaalien, varsinkin betonielementtien, toimitusviiveet.

"Kohta saatetaan olla nollasummatilanteessa, jossa rakentaminen yhteen paikkaan on toisesta pois”, Vuori ennakoi.

Omistusasuminen on muuttunut asunnon vuokraamiseen verrattuna huomattavan edulliseksi. Kaupungista riippuen omistusasumisen kustannus suhteessa vuokraan on viime vuosina ollut noin 50–65 prosenttia, ja suhde pysyy ennustejaksolla ennallaan.

Matala korkotaso selittää tilanteen. Korkoihin ei odoteta asunnonostajan kannalta huomattavia muutoksia.

Jotta asuntomarkkinat kehittyisivät vakaina, PTT pitää tärkeänä, että rakentaminen jatkuu vireänä. Se edellyttää tonttien riittävää saatavuutta, maankäytön ja rakentamisen sääntelyn järkevöittämistä sekä kaupunkimaisen ympäristöissä tärkeiden infrahankkeiden toteuttamista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit