Talous

Melan Välitä viljelijästä sai miljoonan

Talous 19.05.2017

Melasta voi hakea maksuseteleitä ja asiantuntija-apua uupumukseen.


Sari Gustafsson
Paula Risikon mukaan yrittäjyys kantaa Suomea eikä uupuneista ihmisistä ole yrittäjiksi.

Hallitus päätti perjantain lisäbudjetissa yhden miljoonan euron lisärahoituksesta lomitushallintoon. Raha kohdistetaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan Välitä viljelijästä -hankkeelle.

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan uupuneilta viljelijöiltä on tullut myönteistä palautetta hankkeesta, joka auttaa viljelijöitä jaksamaan paremmin työssään.

Hanke sisältää kolmenlaista apua. Ensinnäkin vaikeuksissa oleva viljelijä voi hakea Melasta enintään 500 euron maksuseteliä uupumisen hoitamiseksi tai talous- tai lakiavun hankkimiseksi.

Mela on palkannut neljä alueellista neuvojaa auttamaan maatalousyrittäjiä jaksamis-, työkyky- ja talousongelmissa.

Mela kehittää myös ennaltaehkäisevää varhaisen välittämisen mallia, jossa rohkaistaan maatiloilla vierailevia eri alan henkilöitä ottamaan yrittäjän kanssa puheeksi myös henkiset ja työssäjaksamisasiat.

Lomitusasioita pohtinut työryhmä esitti äskettäin, että maatilojen lomaoikeus olisi tilakohtainen eikä henkilökohtainen. Risikko muistuttaa, että esitys on vasta lausunnolla, mutta hän ymmärtää hyvin viljelijöitä, jotka vastustavat esitystä. Nykyisin loma-oikeus on henkilökohtainen eli viljelijöiden ei tarvitse pitää lomaansa yhtä aikaa.

Hän korostaa yrittäjien ja erityisesti viljelijöiden työterveyshuoltoa ja työkyvystä huolehtimista.

Hänen mukaansa tulevissa sote-keskuksissa pitää ehdottomasti olla asiantuntemusta maatalousyrittämisestä erityisesti tärkeimmillä maatalousalueilla.

Viljelijöistä on työterveyshuollon piirissä alle 40 prosenttia ja osuus on vähenemässä. Työterveyshuoltoa pohtivan työryhmän tulee ottaa myös viljelijöiden työterveysasiat huomioon, hän painottaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit