Maaseudun Tulevaisuus

Tuhopuut houkuttelevat kirjanpainajia

Maaseudun Tulevaisuus 13.04.2015

Kevätmyrskyjen kaatamat kuuset houkuttelevat metsään kirjanpainajakuoriaisia. Kuoriaiset voivat tappaa myös terveitä kuusia massahyökkäyksellä.


JARMO PALOKALLIO
Myrskyn kaatamat ja heikentämät kuuset houkuttelevat kirjanpainajia.

Kovat kevättuulet ovat vahingoittaneet ja kaataneet puita eri puolilla eteläistä Suomea. Tuulenkaadot ovat yksittäisinä puina tai pieninä puuryhminä.

Vaikka laajamittaisilta yhtenäisiltä tuhoilta on säästytty, vahingoittuneen puuston määrä on satoja tuhansia kuutiometrejä ja sen arvo on miljoonia euroja. Korjaamatta jäävät tuulenkaadot houkuttelevat hyönteisiä.
Kirjanpainajakuoriainen pesiytyy tuulen kaatamiin ja vahingoittamiin kuusiin toukokuussa ja kesäkuun alussa. "Yhdessä rungossa pesii useita tuhansia kuoriaisia. Uusia kuoriaisia syntyy 10 000-30 000 yksilöä runkoa kohden", kertoo valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Kuusen tappamiseen tarvitaan 3000-4000 kuoriaisen iskeytyminen.

"Uusi sukupolvi poistuu rungoista heinä-elokuussa. Tulevien tuhojen ehkäisemiseksi nämä rungot tulisi poistaa metsästä ja varastopaikoilta ennen kuin uusi sukupolvi poistuu puista", Niskanen muistuttaa.

Myrskypuiden korjuu on perusteltua jättää ammattilaisen tehtäväksi. Paras vaihtoehto on koneellinen puunkorjuu.

"Tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella on vältettävä. Erityisesti on huolehdittava, etteivät lapset mene leikkimään myrskytuhopuiden tai niiden juurakoiden läheisyyteen."
Metsää tuhoalueella omistavan kannattaa olla yhteydessä metsänhoitoyhdistykseen, metsäpalveluyrittäjään tai metsäyhtiöön jatkotoimia varten.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit