Ympäristö

Merikotka leviää järvialueille – Vuoden aikana löytyi 18 uutta reviiriä pohjoisesta

Ympäristö 14.11.2017

Merikotkalla oli 59 onnistunutta pesintää, ja poikasia tuli 87. Muilla petolinnuilla pesintä oli heikompi.


Merikotka on seurannan perusteella laajentanut levinnäisyysaluettaan etenkin Perämeren rannikolla, Kainuussa ja Koillismaalla. LEHTIKUVA / JOUNI KELA

Maakotkan, muuttohaukan ja tunturihaukan pesinnät onnistuivat tänä vuonna huonosti Pohjois-Suomen alueella, kertoi Metsähallitus maanantaina. Sen sijaan merikotka onnistui pesinnässään normaalisti.

Merikotka on seurannan perusteella myös laajentamassa levinneisyysaluettaan pohjoisessa. Vuoden aikana löytyi 18 uutta merikotkareviiriä erityisesti Perämeren rannikolta sekä Kainuusta ja Koillismaalta.

Ylitarkastaja Tuomo Ollila Metsähallituksesta kertoo, että pohjoisessa merikotkien levittyminen sisämaan järvialueille on voimistunut.

"Ensimmäiset sisämaapesinnät ovat olleet jo 10–15 vuotta sitten, mutta nyt näyttää, että tahti kiivastuu."

Merikotkat syövät lähinnä kalaa ja vesilintuja, joten niille riittää ravintoa sisämaan järvialueillakin, Ollila sanoo.

Tunturihaukan tarkastuksissa ei todettu Metsähallituksen mukaan yhtään onnistunutta pesintää. Myöhemmin syksyllä kiiri tieto yhdestä lentopoikashavainnosta, joten ilmeisesti jossain on kuitenkin ollut pesä poikasineen. Asuttuja reviirejä, joissa tunturihaukkaemo oli paikalla, oli 14.

Tunturihaukan epäonnistuneen tuloksen yksi syy oli ravinnon puute.

Huonosti pesinnässään onnistui myös muuttohaukka, jonka poikasmäärä jäi alle 200 poikasen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2000. Metsähallituksen Luontopalvelujen tarkastuksissa löytyi 88 onnistunutta pesintää ja 193 rengastusikäistä poikasta.

Tärkein syy muuttohaukan heikkoon pesintätulokseen oli kylmä ja sateinen kevät ja alkukesä. Huonon sään vuoksi haukat eivät aloittaneet pesintää tai aloitetut pesinnät tuhoutuivat. Lukuun voi myös vaikuttaa se, että muuttohaukan reviirejä tarkastettiin aiempia vuosia vähemmän.

Maakotkalla oli 94 onnistunutta pesintää, ja niissä 98 rengastusikäistä poikasta.

Metsähallituksen pesätarkastuksia tehtiin helikopterilla ja vapaaehtoisvoimin. Metsähallitus jakoi 100 euron löytöpalkkioita 28:sta aiemmin tuntemattomasta kotkan pesästä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit