Ympäristö

Kevään kiireetkysyvät jaksamista

Maaseudun Tulevaisuus
Pääkirjoitus 05.04.2012

”Ilman viljelijöiden keväistä toivorikkautta ruokaa ei maailmassa juuri tuotettaisi.”

Pääsiäinen siirtää suomalaiset jälleen aimo askelen kohti kevättä. Päivä on jo selvästi yötä pidempi. Lumipeite väistyy lähiviikkoina ja tekee tilaa uudelle kasvukaudelle.

Maatiloilla kevään työsesonki on taas alkamassa. Koneet ja kalusto valmistellaan toukotöille. Viljelyn suunnittelu ja hallinnon vaatima paperisota ottavat kevätpäivistä oman osansa.

Viljelijälle kevät on paitsi työlästä, myös toivorikasta aikaa. Kasvukauden onnistunut hyödyntäminen vaikuttaa tilanpidossa koko vuoden onnistumiseen niin kasvinviljely- kuin kotieläintiloillakin. Kun kaikki osaaminen on laitettu peliin, on loppu joka tapauksessa jätettävä säiden armoille.

Tuottajien työlle antaa huomattavan tuen se, että he tietävät tekevänsä koko yhteiskunnan kannalta tärkeää työtä. Myös muu yhteiskunta ymmärtää varsin kattavasti kotimaisen ruuantuotannon arvon ja on valmis sitä tarvittaessa puolustamaan.

Maataloutta yleisesti, ja osaa tiloista erityisesti, on viime vuosina rasittanut tuotannon heikko kannattavuus. On käynyt epäselväksi, ymmärtääkö muu yhteiskunta oikeasti sen, kuinka ahtaalle maatalous on heikkojen tuottajahintojen ja nopeasti nousseiden kustannusten seurauksena joutunut.

Ruuan tuottaminen on kuitenkin viljelijöille ensisijaisesti elinkeino. Yhteiskunnan henkinen tuki tai viljelijän toivorikkaus eivät riitä, elleivät tuotannon tulokset kata kustannuksia sekä tuo siedettävää toimeentuloa viljelijäperheelle.

Monella tilalla vakavat talousvaikeudet ja kasvanut työmäärä syövät eväitä jaksamiselta. Keväästä on vaikea iloita, jos uhkana on pahimmillaan oman elinkeinon, ehkä kodinkin menettäminen.

Vaikeuksien ja väsymyksen kanssa ei pidä jäädä yksin. Monelle ystävät tai naapurit voivat olla keskeinen apu ongelmien ratkaisussa, mutta maaseudulta löytyy myös koko maan kattava tukihenkilöiden verkosto, joka on koulutettu auttamaan erityisesti viljelijöitä (MT 2.4.).

Umpikujan uhatessa avun hakemisessa ei kannata viivytellä. Ulkopuolisen silmin vaikeudet on usein helpompi asettaa oikeisiin mittasuhteisiin ja etsiä niihin toimivia ratkaisuja.

Maatalous ja ruuantuotanto eivät ole auringonlaskun ala. Päin vastoin ne ovat pääroolissa muun muassa maailman nälkä-, ympäristö- ja ilmasto-ongelmien hoidossa.

Kevätkiireiden keskellä viljelijöillä on täysi syy luottaa, että kilpailu laadukkaista maataloustuotteista kasvaa jatkuvasti. Ellei tämä heijastu myös tuottajien saamiin hintoihin, on markkinoissa jotain pahasti vialla.

Tuottajien – heidän yritystensä ja järjestöjensä – haaste onkin jatkossa saada entistä vahvempi asema ruokamarkkinoiden tulonjaossa. Vaikka poliittinen vaikuttaminen on edelleen tärkeää, näyttää lisäeurojen hankkiminen sekä kansallisten että EU:n tukijärjestelmien kautta vaikealta.

Kun vaikuttaa siltä, ettei päättäjillä löydy varoja maatalouden tilanteen helpottamiseen, voisi heiltä odottaa ainakin kykyä tuottajien markkina-asemaa helpottaviin päätöksiin. Toki tuottajien ja heidän omistamisensa yritysten on tehtävä markkinoilla osansa.

Kevään työsesonki vaatii tiloilla taas sekä fyysistä että henkistä jaksamista. Pääsiäinen on hyvä hetki varata aikaa myös omien akkujen lataamiseen.

Ruokaa ei maailmassa juuri tuotettaisi, ellei viljelijöiden keväistä toivorikkautta – maauskoksikin kutsuttua – olisi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit