Tuoreet

Fennovoiman Hanhikiven niemen maisematyöluvista valitus

Tuoreet 28.05.2015


Ydinvoimahanketta Pyhäjoella vastustava Pro Hanhikivi -yhdistys on valittanut Fennovoimalle myönnetyistä maisematyöluvista Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Luvat mahdollistivat liki sadan hehtaarin avohakkuut Hanhikiven niemellä jo ennen lupien lainvoimaiseksi tuloa.

Fennovoima on jo tehnyt avohakkuut alueella.

Yhdistys katsoo, ettei maisemaa merkittävästi muokkaavia toimenpidelupia olisi tullut myöntää ennen kuin Fennovoima täyttää sille periaatepäätöksessä asetetut ehdot. Se pitää hakkuita myös kuntalain vastaisina.

Yhdistys pyytää hallinto-oikeutta kumoamaan Pyhäjoen kunnan sekä Raahen kaupungin asiaa koskevat päätökset sekä hylkäämään myönnetyt maisematyöluvat.

Fennovoiman tulee jättää ydinvoimalan rakentamislupahakemus kesäkuun loppuun mennessä.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT