Tuoreet

Radonvaara on vähentynyt, mutta korjauksia tarvitaan yhä runsaasti

Tuoreet 25.05.2015

Suomi on maailman pahimpia radonmaita, 60 000 asuntoa kaipaa remonttia.


Radonin vaara on vähentynyt Suomessa, kerrotaan Säteilyturvakeskuksesta (Stuk). Uusissa taloissa pitoisuudet ovat pienentyneet, ja vanhojakin asuntoja korjataan aiempaa enemmän.

Radonkorjauksille on silti edelleen runsaasti tarvetta, erityisesti pahimmilla radonalueilla. Niihin kuuluu Päijät-Häme, jossa viime talvena mitattiin radon yli 900 asunnosta. Lähes joka neljännessä kodissa ylitettiin enimmäisarvo 400 becquereliä kuutiometrissä, mikä velvoittaa taloyhtiöitä radonkorjauksiin.

Suurin Päijät-Hämeessä mitattu radonarvo oli huimat 7  120 becquereliä kuutiometrissä.

Rakentamismääräysten mukaan työpaikoilla korjauksiin on pakko ryhtyä, jos radonarvo ylittää 400:n. Myöskään taloyhtiöissä ja omakotitaloissa radonpitoisuus ei saisi ylittää enimmäistasoa. Tarkastaja Tuukka Turtiainen Stukista kuitenkin huomauttaa, että kyse on suosituksesta.

"Jos kerrostalon alimmissa asunnoissa raja ylittyy ja asukkaat vaativat taloyhtiön kokouksessa radonkorjausta, pitäisin silti aika outona, jos sitä ei tehdä."

Myös terveysviranomainen voi kehottaa taloyhtiötä korjauksiin asukkaiden pyynnöstä terveyshaitan perusteella, mainitsee tarkastaja Olli Holmgren Stukista.

 

Remonttia tarvitaan 60 000 asunnossa

Radonkorjauksia tarvitaan Suomessa vajaassa 60  000 asunnossa. Näissä arvo ylittää 400:n.

"Pientaloja asunnoista on noin 50  000 ja loput kerrostaloasuntoja", Turtiainen tarkentaa. Korjauksia on jo tehty karkeasti arvioiden noin 5  000:ssa asunnossa.

Uudet asunnot pitää rakentaa niin, että radon ei saa ylittää 200 becquereliä kuutiometrissä. Holmgrenin mukaan taloyhtiöissä radonkorjaus menee usein takuun piiriin, jos enimmäisraja ylittyy mittauksissa.

Radonpitoisuudet Suomessa kuuluvat maailman korkeimpiin. Pahimpia radonalueita Suomessa ovat Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa ja Itä-Uusimaa.

Radonkaasun arvioidaan aiheuttavan noin 300 keuhkosyöpää vuodessa. Suurin osa sairastuneista on tupakoitsijoita.

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT