Juha Sipilä: Kokeileva Suomi - Vieraskolumnit - Maaseudun Tulevaisuus
Maaseudun Tulevaisuus

Juha Sipilä: Kokeileva Suomi

Pienenä maana Suomella on mahdollisuus olla ketterä toimija, joka pystyy mukautumaan nopeasti maailman muutoksiin. Voisimme olla rohkea edelläkävijä. Näin ei kuitenkaan ole. Suomi on jäykistynyt ja monimutkaistunut. Muutosvastarinta yhteiskunnallisiin uudistuksiin on yllättävän suurta.

Strategisia kokeiluja voidaan käyttää muutoksen vauhdittamiseen ja yhteiskunnan uudistamiseen, kun perinteiset keinot eivät riitä. Uudistukset voivat olla kiistanalaisia tai kalliita toteutettavaksi yhdellä kerralla. Kyse on konkreettisista hankkeista, jotka ovat ajallisesti ja paikallisesti rajattuja.

Tavoitteena pitää olla, että olemme maailmalla tunnettu kokeileva yhteiskunta. Esimerkiksi uusien tuotteiden myyntivalttina voisi olla: ”Kokeiltu tai testattu Suomessa.” Meillä on erinomaista testaamisen ja mittaamisen osaamista useilla eri toimialoilla. Jos onnistumme luomaan kokeiluille myös käytännön hallinnollisen joustavuuden, voimme luoda maahan tuhansia työpaikkoja pelkästään kokeilu- ja testaamisteeman alle. Suomi on maailman suurille brändeille juuri sopivan kokoinen alue, missä voi testata uutta tietoverkkosovellusta tai palvelukonseptia.

Keskusta on esittänyt, että tulevalla vaalikaudella Suomessa käynnistetään joukko alueellisia ja paikallisia kokeiluja. Näin voimme löytää tapoja tehdä asioita entistä fiksummin. Kokeilujen kautta voidaan tukea myös alueiden voimavarojen hyödyntämistä, paikallista päätöksentekoa ja ihmisten osallisuutta.

Oivallinen esimerkki tarpeellisesta kokeilusta liittyy sosiaaliturvan uudistamiseen perustulon avulla. Perustulon vaikutuksista on ristiriitaista tietoa ja suuria näkemyseroja. Perustulon toimivuudesta voitaisiin järjestää alueellinen kokeilu, jotta nähtäisiin kannustaako se nykyistä helpommin työntekoon. Kokeilualueiksi voisivat sopia esimerkiksi syrjäinen korkean työttömyyden seutukunta, teollisen rakennemuutoksen kohteeksi joutunut paikkakunta ja suuren kaupungin asuinalue, jossa on korkea työttömyys.

Myös hallinnon uudistamista on tarpeen kokeilla alueellisesti. Lappiin voidaan järjestää kokeilu, jossa kootaan valtion aluehallintoa yhteen sekä selkiytetään työnjakoa valtion aluehallinnon ja kansanvaltaisen maakunnallisen toimijan välillä. Tällä tavoin pyrittäisiin sujuvoittamaan viranomaisten yhteistyötä ja nopeuttamaan lupakäsittelyjä.

Maaseutuasumisen helpottamiseksi kaavajärjestelmää on kehitettävä siten, että maaseutua varten luodaan erityinen kevyt kyläkaava, jollainen tulee voida laatia kaikkiin kyliin. Kevyt kyläkaava osoittaa kylissä ne mahdolliset talonpaikat, jotka soveltuvat maalle muuttoa harkitseville. Tässäkin uudistuksessa alueellinen kokeilu on toimiva ensimmäinen askel.

Suomeen tarvitaan rohkeaa kokeilukulttuuria. Sääntelyä on purettava ja lainsäädäntöä muutettava tarvittaessa. Meidän on uskallettava kokeilla uutta ja viisastua sen myötä. Epäonnistumisia ei pidä pelätä, koska niistäkin saadaan arvokasta oppia.

Lue lisää

Keskustan puoluesihteeri Pirkkalainen: "Keskusta tarjoutunut maksamaan Katri Kulmunin esiintymiskoulutukset" – Kulmuni maksaa koulutukset kuitenkin itse

Nyt on aika asuttaa kylät

Vihreiden piirijohtajat tyytyväisiä yhteistyöhön keskustan kanssa: "Suomeen ei saada sellaista hallitusta, jossa ei olisi kipeitä kysymyksiä"

Kymmenettuhannet vapaa-ajanasunnot rapistuvat ilman käyttöä – Kuitenkin vain pieni osa on korjauskelvottomia