Perjantain 3.12. lehden jakelussa on häiriöitä. Näköislehti ja verkkosisällöt ovat toistaiseksi vapaasti luettavissa.
Bioenergia

Yhdyskuntalietettä lannoitteeksi ja kuituhamppua kasvattamaan – oululaisfirma ideoi uusiokäyttöä turvesoille ja yrittäjien kalustolle

Tuhkan rakeistamiseen erikoistunut oululainen Rakeistus Oy on keskustellut energia- ja vesiyhtiöiden kanssa keinoista, joilla turvetuotantoalueita ja turveyrittäjien kalustoa voisi hyödyntää sen jälkeen, kun turvetta ei enää nosteta.
Pekka Fali
Kuituhampusta valmistetaan esimerkiksi öljypohjaisia muoveja korvaavia biokomposiitteja, kuivikepellettiä sekä bioenergiaa. Arkistokuva.

Turvesoita voitaisiin muuttaa bioenergiaa tuottaviksi pelloiksi. Lannoituksessa käytettäisiin jäteveden puhdistuksessa syntyvää yhdyskuntalietettä, jolla ei varsinaisesti ole käyttöä.

"Sen voisi joko rakeistaa tai levittää sellaisenaan. Sen jälkeen alueella voisi kasvattaa esimerkiksi pajua, kuituhamppua tai nurmea biokaasun raaka-aineeksi. Biokaasutuksen sivuvirtana syntyvä rejekti voitaisiin rakeistaa maatalouden lannoitteeksi", Rakeistuksen toimitusjohtaja Kimmo Piippo kaavailee.

Näin saataisiin turvetuotantoalueille uusiokäyttöä sekä hyödynnettyä hyvää infrastruktuuria, joka turvetuotantoa varten on rakennettu.

Raskasta liikennettä kestävien teiden lisäksi turvesoiden yhteydessä on vesienkäsittelyjärjestelmiä, joiden ansiosta yhdyskuntalietteen haitta-aineita ei päätyisi vesistöön.

Turveyrittäjille on turpeennoston vähentyessä lähinnä esitetty vaihtoehtona siirtyä energiapuun korjuuseen. Siihen turveyrittäjien kalusto ei kuitenkaan suoraan sovellu, Piippo toteaa.

Hänen mukaansa turveyrittäjien nykyistä kalustoa voitaisiin hyödyntää bioenergiaa tuottavilla pelloilla.

"Yrittäjillä on isoja traktoreita ja kärryjä, joita voidaan hyödyntää korjuutöissä."

Piipon mielestä bioenergian tuotanto ja sivuvirtojen hyödyntäminen luovat uusia mahdollisuuksia turveyrittäjille.

"Turveyrittäjän olisi mahdollista muuttaa koko liiketoimintansa luonne ilmastonmuutoksen kannalta ongelmallisesta turvetuotannosta ilmastonmuutosta torjuvaan korjuu-, rakeistus- ja lannoitusarvoketjuun."

Lue lisää

"Miksi turpeesta pitää luopua kokonaan, kun se kuitenkin uusiutuu hitaasti?", kysyi Pekka Uro vihreiden Hanna Holopaiselta tuottajaliiton kokouksessa

Neova lopettaa energiaturpeen tuotannon ensi vuonna

Otetaan oppia EU-komissaarilta

Turvetuotantoalan neuvottelutulos hyväksyttiin – yleiskorotus kolme prosenttia