Bioenergia

Lannan poltto pienlaitoksissa helpottuu – katsotaan jätteenpolton sijaan energiantuotannoksi

Lakimuutoksilla toteutetaan hallitusohjelman tavoite sallia hevosenlannan käyttö energiatuotannossa. Polttoon arvioidaan ohjautuvan enintään noin 100 000 tonnia hevosenlantaa vuodessa.
Saara Olkkonen
Lannan poltto sallittiin aiemmin vain jätteenpolttolaitoksissa. Nyt polttaminen alle 50 megawatin yksiköissä katsotaan jätteenpolton sijaan energiantuotannoksi.

Valtioneuvosto hyväksyi keskiviikkona lakiesitykset, joilla helpotetaan tuotantoeläinten lannan käyttöä energiantuotannossa. Ympäristöministeriö kertoi asiasta tiedotteessa.

Lannan polttoon ei tarvita jätteenpolttolupaa korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköissä.

Lannan polttoa helpottavat muutokset on tehty ympäristönsuojelulakiin sekä eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin.

Aikaisemmin lainsäädäntö salli lannan polton ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa. Nyt polttaminen alle 50 megawatin yksiköissä katsotaan jätteenpolton sijaan energiantuotannoksi.

Lisäksi ympäristönsuojelulaissa säädetään poikkeuksista, jotka tuovat lisähelpotuksia lannan polttoon. Poikkeukset koskevat muun muassa polttolämpötilavaatimuksia sekä päästöraja-arvojen määrittämistä.

“Lannan poisviemisestä aiheutuu kustannuksia varsinkin taajamissa sijaitsevilla hevostalleilla. Helpotuksista huolimatta lanta on kuitenkin hyödynnettävä Suomessa pääosin lannoitteena ja maanparannusaineena ravinnekierrätyksen turvaamiseksi”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

"On hienoa, että tallit saavat yhden uuden vaihtoehdon lantahuollon järjestämiseen ja norminpurku etenee. Suomessa on runsaasti lannan polttoon soveltuvia kattiloita käytössä ja lannan polton helpottaminen parantaa energiaomavaraisuutta hevoskeskittymissä. Lakimuutos on pitkän työn tulos ja Suomi on vaikuttanut asetusmuutokseen aktiivisesti EU:ssa", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Sivutuotelain muutosten jälkeen sivutuotelain mukaista hyväksyntää ei lähtökohtaisesti vaadita laitoksilta, jotka jo kuuluvat ympäristönsuojelulain rekisteröinnin tai ympäristölupien piiriin. Muutoksella vähennetään ympäristönsuojeluviranomaisten ja sivutuotelain mukaisesta hyväksynnästä vastaavan kunnaneläinlääkärin päällekkäistä työtä.

Lakimuutoksilla toteutetaan hallitusohjelman tavoite sallia hevosenlannan käyttö energiatuotannossa. Tavoite on osa laajempaa hallituksen kärkihanketta. Hevosenlantaa muodostuu noin 500 000–700 000 tonnia vuodessa. Lainsäädäntömuutosten jälkeen polttoon arvioidaan ohjautuvan enintään noin 100 000 tonnia hevosenlantaa vuodessa.

Lue lisää

Jari Leppä: Uudet tutkimukset saattavat muuttaa käsitystä turvepelloista, päätösten on perustuttava tutkittuun tietoon

Jari Leppä: Perustuki on tulossa raiviopelloille, korvauskelpoisuus vain pienelle osalle raivioista

Ministeri Leppä huolestui EU:n avohakkuita rajoittavasta metsästrategiasta: "Herää kysymys, kenelle se on tarkoitettu”

"Turkisala ei ole tässä mukana" – turkiskasvattajain liiton Marja Tiuran mukaan EU:n häkkikielto ei koskisi turkiseläimiä