Bioenergia

Tilastokeskus: Fossiilisten polttoaineiden ja uusiutuvan energian käyttö kasvoivat –puupolttoaineet pysyivät Suomen suurimpana energialähteenä

Rakennusten lämmitysenergiaan kului 2 prosenttia edellisvuotta vähemmän vuonna 2018. Sää oli edellistä vuotta lämpimämpi, mikä laski lämmitysenergian tarvetta.
Carolina Husu
Bensiinilitran hinta nousee 6,3 sentillä litralta elokuun alussa.

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,38 miljoonaa terajoulea vuonna 2018. Se vastasi 2 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Sähköä käytettiin 87,5 terawattituntia, mikä oli 2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus kasvoi yhteensä 3 prosenttia.

Eniten kasvoivat maakaasun ja turpeen käyttö, molemmat 15 prosenttia. Myös uusiutuvan energian käyttö kasvoi 2 prosenttia säilyen aikaisempien vuosien tapaan ennätyksellisellä tasolla.

Polttoaineiden käytön hiilidioksidipäästöt kasvoivat 3 prosenttia maakaasun ja turpeen käytön lisääntymisen seurauksena.

Puupolttoaineet pysyivät Suomen suurimpana energialähteenä ja niiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta oli 27 prosenttia.

Puupolttoaineiden kulutus kasvoi yhteensä 3 prosenttia ja eniten kasvoi metsäteollisuuden mustalipeän käyttö 8 prosenttia lisääntyneen sellun tuotannon myötä.

Uusiutuvilla energialähteillä katettiin lähes 37 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta, kun vielä vuonna 1990 uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta oli vain 18 prosenttia.

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen osuus energian kokonaiskulutuksesta säilyi edellisen vuoden tasolla, yhteensä 40 prosentissa.

Ydinenergialla katettiin energian kokonaiskulutuksesta 17 prosenttia ja muilla energialähteillä 6 prosenttia. Muihin energialähteisiin sisältyy muun muassa sähkön nettotuonti ja teollisuuden reaktiolämpö.

Sähkön nettotuonnin osuus väheni 2018 prosenttiyksiköllä ollen 23 prosenttia kulutuksesta. Sähköä tuotiin eniten Ruotsista ja Venäjältä. Vienti Viroon oli suurempi kuin tuonti.

Energian loppukäyttö nousi prosentin verrattuna edelliseen vuoteen. Voimakkainta energiankäytön kasvu oli energiaintensiivisillä toimialoilla, metsä-, metalli- ja kemianteollisuudessa. Etenkin metsäteollisuuden kasvu lisäsi puupolttoaineiden kulutusta.

Rakennusten lämmitysenergiaan kului 2 prosenttia edellisvuotta vähemmän vuonna 2018. Sää oli edellistä vuotta lämpimämpi, mikä laski lämmitysenergian tarvetta.

Liikenteen energian käyttö nousi noin puoli prosenttia vuonna 2018. Bensiinin kulutus laski edelleen, kun taas dieselöljyn kulutus jatkoi kasvu-uralla.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus kotimaan tieliikenteen energiasta Suomessa vuonna 2018 oli noin 9,5 prosenttia. Nestemäisten biopolttoaineiden yhteenlaskettu osuus oli 9,2 prosenttia, sähkön osuus 0,1 prosenttia, maakaasun osuus 0,1 prosenttia ja biokaasun osuus 0,04 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lue lisää

Energian kulutus laski viime vuonna – uusiutuvien osuus jo 43 prosenttia

Turvetta ja puuta paloi aiempaa vähemmän

Sahateollisuus varoittaa sekoittamasta puupolttoainemarkkinaa – "Turpeen korvaaminen vaatii toimenpiteitä, joista tulisi luoda kokonaisnäkemys"

EU aikoo rajoittaa energiankäyttöä - EU ja Suomi ovat päinvastaisilla linjoilla energiankulutuksessa