Erä

Hirvikannan koossa ei suuria muutoksia – vasatuotto nousi pohjoisessa ja laski etelässä

Edelliseen vuoteen verrattuna kanta pieneni 8,5 prosenttia.
Rami Marjamäki
Suurimmat hirvitiheydet, yli neljä hirveä tuhannella hehtaarilla, olivat eteläisellä ja lounaisella rannikolla sekä Pohjanlahden rannikolla Vaasan eteläpuolella.

Hirvikannan koko oli syksyn 2019 jahdin jälkeen noin 87 200, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta arviosta.

Edelliseen vuoteen verrattuna kanta pieneni 8,5 prosenttia.

Suurimmat hirvitiheydet, yli neljä hirveä tuhannella hehtaarilla, olivat eteläisellä ja lounaisella rannikolla sekä Pohjanlahden rannikolla Vaasan eteläpuolella.

Pienimmät hirvitiheydet, alle kolme hirveä tuhannella hehtaarilla, olivat Lapissa. Lapin eteläpuolella hirvitiheydet vaihtelivat välillä 2,5–3,5 hirveä tuhatta hehtaaria kohden.

Arvion mukaan vasatuotto nousi monilla alueilla Pohjois-Suomessa, mutta toisaalta laski monin paikoin Etelä-Suomessa.

Kannanarvio on tehty Luonnonvarakeskuksen tilastotieteeseen perustuvan populaatiomallin avulla. Malli huomioi vuotuisen saaliin ja vasatuoton sekä hirvikolareista ja suupedoista johtuvan poistuman.

Hirvikannan koko ja rakenne arvioitiin hirvitalousalueittain käyttäen Oma riista -palvelussa ja hirvitietokorteilla syksyn 2019 hirvijahdin aikana ilmoitettua tietoa. Lakisääteisen saalisilmoituksen teki 5 507 seuruetta.

Tutustu tarkempaan kanta-arvioon Riistahavainnot.fi-sivulla.

Lue lisää