Erä

Länsi-Suomen lumijälkilaskennassa merkittiin 50 susihavaintoa Tassu-järjestelmään – suurin osa havainnoista yksittäisistä tai pareittain kulkevista susista

Laskenta-alueella laskentareittejä ajettiin yhteensä yli 11 000 kilometriä ja laskijoita oli noin 750.
Lari Lievonen
Helmikuussa toteutettu laskenta antoi arvokkaita kokemuksia lumijälkilaskennan eduista, haasteista ja erityisesti lumiolosuhteiden vaikutuksesta, totesi erätalousneuvos Vesa Ruusila.

Eilen tiistaina järjestettiin verkossa palautetilaisuus helmikuussa järjestettyyn susien lumijälkilaskentaan osallistuneille vapaaehtoisille. Tilaisuuden järjestivät maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja Suomen Metsästäjäliitto.

Raportti laskennasta laaditaan myöhemmin keväällä.

Palautetilaisuuden avannut erätalousneuvos Vesa Ruusila maa- ja metsätalousministeriöstä kiitti kaikkia vapaaehtoisia yhteiseen laskentaan osallistumisesta.

"Yhdessä tekeminen on parhaita keinoja parantaa toimijoiden välistä luottamusta ja vuoropuhelua. Noin 750 laskijan yhteinen ponnistus on hieno esimerkki metsästäjien talkootyön merkittävyydestä."

Laskentareittejä ajettiin yhteensä yli 11 000 kilometriä. Laskenta-alueena olivat hirvitalousalue Rannikko-Pohjanmaa–Pohjanmaa 3 sekä Satakunnan pohjoisosia.

Laskennassa tehtiin 27 eri havaintoa suden jäljistä. Suurin osa havainnoista koski yksittäin kulkevia susia, niistä tehtiin 16 havaintoa ja pareittain kulkevista 6 havaintoa. Myös alueella liikkuvan pannoitetun Kapu-suden jäljet löytyivät laskennassa.

Maastolaskennoissa yksittäisten susien suuri liikkuvuus ja ohut lumipeite lisäävät epävarmuutta erillisten susiyksilöiden tunnistamisessa. Tällaisten susien suuri määrä vaikeuttaa kannanarvioinnin näkökulmasta myös tärkeimpien eli perhelaumojen elinpiirien hahmottamista. Vähintään kolmen suden laumoista tehtiin yhteensä viisi havaintoa, kerrotaan MMM:n tiedotteessa.

Petoyhdyshenkilöt tarkastivat kaikki havainnot ja noin puolet havainnoista tarkastettiin kaikkien toimijoiden yhteistyönä. Laskennan lopputulemana yhteensä 50 jäljet kirjattiin Tassu-järjestelmään.

"On tärkeää, että Metsästäjäliiton ajama alueellinen lumijälkilaskenta toteutui. Menemällä yhdessä maastoon lisäsimme ymmärrystä puolin ja toisin susiasiassa. Oli ilahduttavaa nähdä, kuinka moni vapaaehtoinen osallistui laskentaan ja uhrasi aikaansa ja voimiaan yhteisen asian hyväksi", kiitteli Suomen Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors.

”Vaikka laskenta hieman onnekkaastikin saatiin toteutettua lähes lumettomasta talvesta huolimatta, havaitsimme, että paras ajankohta laskennalle olisi jo ennen vuodenvaihdetta, jolloin sudet liikkuvat vielä tiiviimpinä laumoina.”

Laskennan yhteydessä kerättiin myös DNA-näytteitä, niiden määrä jäi kuuteen näytteeseen.

Laskentatulokset eivät mahdollista omaa kanta-arviota laskenta-alueelle, mutta lumijälkilaskennasta saatua aineistoa hyödynnetään kesäkuussa julkaistavassa Luonnonvarakeskuksen laatimassa suden kanta-arviossa.

"Laskenta antoi arvokkaita kokemuksia lumijälkilaskennan eduista ja haasteista ja erityisesti lumiolosuhteiden vaikutuksesta. DNA-näytteiden rooli kasvaa jatkuvasti kannanarvioinnissa. Metsästäjien keräämät näytteet ovat siinä aivan keskeisiä. Yhteislaskentojen jatkoa pohdittaessa näytteiden keruuta tulee harkita mahdollisena painopisteenä", Ruusila sanoo.

Ruotsissa ja Norjassa susikanta-arvio pohjautuu nimenomaisesti DNA-näytteisiin, joita kerätään lokakuun ja maaliskuun välisenä aikana. DNA-näytteiden keruussa etuna on muun muassa se, ettei se ole niin riippuvaista talven vaihtelevista sääolosuhteista.

Lue lisää aiheesta:

Hallinnon, metsästäjien ja tutkimuksen yhteinen susien jälkilaskenta toteutettiin kohtuullisissa lumiolosuhteissa – lajista ja lukumääristä päästiin yhteisymmärrykseen

Susien lumijälkilaskentojen koordinaattori: Vapaaehtoisia laskijoita on ilmoittautunut runsaasti, ainoa huoli liittyy lumitilanteeseen

Lue lisää

Suomi, Ruotsi ja Norja syventävät yhteistyötä susiasioissa – tavoitteena muun muassa yhtenäistää kannanseurantamenetelmiä

Sudet tappoivat metsästyskoiran ja useita kanoja Pieksämäellä – poliisi antoi karkotusmääräyksen

Video: Maanviljelijän susihavainto sai ikävän käänteen: "Kissa lähti"

Luke: Viikonloppuna useampi suden ja metsästyskoiran kohtaaminen – "Lähetämme osanottomme koiransa menettäneille"