Erä

Ensimmäinen susifoorumi järjestetään loppuvuodesta – ideana on hankkia alueellista näkemystä susikannan hoitosuunnitelman toimeenpanoon

Foorumeihin kutsutaan laajasti alueellisia sidosryhmiä sekä median edustajia.
Jukka Pasonen
Susifoorumeita on tarkoitus järjestää vuosittain 1–2 eri puolella Suomea.

Ensimmäisen susifoorumin suunnittelu alkaa ennen kesää ja se on tarkoitus järjestää loppuvuodesta. Foorumin ideana on hankkia alueellista näkemystä susikannan hoitosuunnitelman toimeenpanon ideointiin ja seurantaan, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

Foorumeita on tarkoitus järjestää vuosittain 1–2 eri puolella Suomea yhteistyössä alueellisten riistaneuvostojen kanssa. Foorumin valmistelu kuuluu Suomen susikannan hoitosuunnitelman seurantaryhmälle.

Seurantaryhmässä on edustajat MMM:stä, ympäristöministeriöstä, Luonnonvarakeskuksesta, Suomen riistakeskuksesta, Poliisihallituksesta, Metsähallituksesta, MTK:sta, Suomen luonnonsuojeluliitosta, Luonto-Liitosta, Paliskuntain yhdistyksestä, Suomen Metsästäjäliitosta, Suomen Kennelliitosta ja valtakunnallisesta sekä alueellisista riistaneuvostoista.

Seurantaryhmässä voidaan käsitellä ajankohtaisia susiin liittyviä asioita tai käydä neuvoa-antavaa keskustelua susikannan hoitosuunnitelman kysymyksistä. Keskeinen osa ryhmän työtä ovat susifoorumit.

Osana foorumia käydään verkkokeskustelu, joka avataan kaikille kiinnostuneille foorumitilaisuuksien jälkeen. Seurantaryhmä käsittelee foorumin ja verkkokeskustelun annin ja tekee johtopäätöksiä tai suosituksia niiden pohjalta.

Foorumeihin kutsutaan laajasti alueellisia sidosryhmiä sekä median edustajia.

"Susi lienee maamme kiistanalaisin laji, johon liittyvään keskusteluun ja ongelmanratkaisuun tarvitaan erilaisia keinoja. Susifoorumit ovat yksi hoitosuunnitelman toimenpiteistä, joilla halutaan kehittää vuoropuhelua hallinnon, tutkimuksen ja sidosryhmien", toteaa seurantaryhmän puheenjohtaja, erätalousneuvos Vesa Ruusila ministeriöstä.

Susikannan hoitosuunnitelman toimenpiteiden toteutuksessa tarvitaan eri tahojen panosta ja paikallistasolla tapahtuvaa työtä. Seurantaryhmän ja foorumien on tarkoitus tukea tätä, sanoo MMM:n neuvotteleva virkamies Sami Niemi.

Käynnissä on myös susikannan hoitosuunnitelmaan kirjattu suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä ja tavoitteita selvittävä hanke.

Lue lisää

Dramaattinen susijahti Tohmajärvellä: Poikkeusluvalla metsästetty susi haavoittui, poliisi määräsi suurriistavirka-avun etsimään ja lopettamaan suden – aamulla lupa määrättiin täytäntöönpanokieltoon

Susipostia jälleen ministeriöön: kannanhoidollisen metsästyksen helpottaminen nyt Ylivieskan kaupunginhallituksen esityslistalla

Kapinen susi lopetettiin poliisin päätöksellä Varsinais-Suomessa – susi oli lähes karvaton

Suden kannanhoidollisessa metsästyksessä Ruotsissa on ammuttu yhteensä 17 sutta – yhdellä susireviirillä tavoitellaan kaikkien susien tappamista