Erä

Porojen ruokinta kiristää välejä Inarissa – katso videolta, miten sadat porot ruokailevat jäällä kunnan määräysten vastaisesti

Porojen ruokinta Inarijärven jäälle järven itälaidalla on jatkunut kuluneena talvena. Samalla jatkuu poroelinkeinon ja muiden tahojen vastakkainasettelu.

MT:n käyttöönsä saaman kuva-aineiston perusteella Paatsjoen paliskunnassa on ajettu heinää jäälle porojen ruokkimiseksi ainakin Joutavalahden, Pahtalahden, Pajulahden ja Möyrylahden alueilla.

Toimitukselle lähetetystä videosta käy ilmi, että ruokinta on houkutellut alueelle satojen porojen tokan.

Inarin kunnan itäosassa sijaitseva Paatsjoen paliskunta kuuluu Inarin merkkipiiriin. Se rajoittuu pohjoisessa Vätsärin, idässä Norjan ja Venäjän rajaan, etelässä Ivalon ja lännessä Muddusjärven paliskuntiin.

Alueen mökkiläiset ottavat vetensä järvestä. Kuitenkin vuodesta 2009 lähtien voimassa olleiden Inarin kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan porojen tarhaaminen tai ruokkiminen vedenhankintakäytössä olevalle pohjavesialueelle on kielletty.

Lisäksi määräyksissä kielletään porojen ruokinta vesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä heinällä tai muulla rehulla. Ruokintapaikan ja puron, ojan, joen, lammen tai järven väliin on jäätävä vähintään 10 metrin levyinen suojavyöhyke. Videon ja kuvien perusteella niin ei ole menetelty.

Inarin kunnan ympäristösuojeluviranomaisena on viime vuodenvaihteesta alkaen toiminut Arktisen Lapin ympäristönsuojelu. Sitä hallinnoi Sodankylän kunta. Viranomainen onkin saanut useampia ilmoituksia määräysten rikkomisesta.

Asiasta on tehty ilmoitus myös poliisille, joka selvittää, onko asiassa syytä epäillä rikosta.

Ruokinnaksi ei katsota porojen kokoamisessa ja tokan kuljettamisessa vähäistä ja tilapäistä heinien käyttöä.

Paatsjoen paliskunnan poroisäntä Petri Hänninen ei halua kommentoida asiaa mitenkään. Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila sen sijaan toteaa yhdistyksenkin ohjeen olevan, että vakituista ruokintaa jäälle ei voi tehdä.

Ollilan näkemys kuitenkin on, että kyseessä on ollut tilapäinen ruokinta, kun poroja on siirretty alueelta toiselle. Paatsjoen paliskuntaa tosin on Inarin kunnan virallisten asiakirjojen mukaan ”huomautettu tai kuultu jääalueelle ruokkimisesta” ainakin vuosina 2007, 2008, 2009, 2013 ja 2017.

Ollila huomauttaa, ettei hän itse ole käynyt paikan päällä, joten hänellä ei ole omakohtaista kosketusta asiaan.

”Porotaloudelle ympäristöasiat ovat elinehto ja elintärkeitä. Tahallaan ympäristöä pilaavaa toimintaa emme missään nimessä hyväksy”, hän korostaa.

Lue lisää

Suden epäiltiin hyökänneen ihmisen kimppuun Inarissa – poliisin viesti on tämän hetkisten tietojen perusteella, että susi ei ole purrut ihmistä

Iglukylät tyhjenivät ja yrittäjät odottavat kauhuissaan talvea – "Sitä ihmettelen, että valtio on panostanut Lappiin satoja miljoonia ja nyt niitä ollaan heittämässä Kankkulan kaivoon”

Rovaniemen rantaporot herättävät myös kiukkua

Karkotin pitää porot poissa luvattomista paikoista