Vesilintujen saapumisaikataulu Suomeen vaihtelee voimakkaasti vuosien välillä – noudattaa silti kaikilla lajeilla yllättävän hyvin jäänlähdön vaihtelua - Erä - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Erä

Vesilintujen saapumisaikataulu Suomeen vaihtelee voimakkaasti vuosien välillä – noudattaa silti kaikilla lajeilla yllättävän hyvin jäänlähdön vaihtelua

Aikaisin pesivät lajit, kuten esimerkiksi sinisorsa, telkkä ja tavi saapuvat aikaisin, myöhään pesivät myöhemmin, kuten haapana ja tukkasotka.
Markku Vuorikari
Telkkä kuuluu aikaisin pesivien lajien joukkoon.

Vesilintujen saapuminen Suomeen noudattaa jäänlähdön aikataulua. Se, kuinka voimakkaasti jäänlähtö säätelee eri lajien saapumisaikataulua, voi kuitenkin vaihdella lajin pesintäaikataulun mukaan, kertoo Luonnonvarakeskus.

Jäänlähdön ajoittumista ja vesilintujen saapumista selvitettiin Kaakkois-Suomessa Parikkalassa sijaitsevilla tutkimusjärvillä vuosina 1991–2018 kerätystä aineistosta. Aineisto kerättiin keväisin viikon välein tehdyillä laskennoilla.

Aikaisin pesivät lajit myös saapuvat aikaisin, myöhään pesivät myöhemmin. Tukkasotka on tässä suhteessa mielenkiintoinen laji. Se saapuu pesimäjärville yllättävän aikaisin ollakseen erityisen myöhäinen pesijä.

Sinisorsa, telkkä ja tavi edustavat aikaisin pesiviä lajeja, kun taas haapana, tukkasotka ja mustakurkku-uikku pesivät myöhemmin. Kaikkien näiden lajien saapuminen Parikkalan tutkimusjärville on aikaistunut jaksolla 1991–2018 jäänlähdön aikaistumisen myötä.

Vesilintujen saapumisaikataulu vaihtelee voimakkaasti vuosien välillä mutta noudattaa kaikilla lajeilla yllättävän hyvin jäänlähdön vaihtelua.

Jäänlähtö ja veden lämpeneminen vaikuttavat vesilintuihin vesiekosysteemissä tapahtuvien muutosten kautta sekä suoraan. Kevätsulat ja avovesialueet määrittelevät, millaisia ruokailualueita ja ravintoa on saatavilla.

Jäänlähdön aikaistuminen on yksi näkyvimmistä ilmastonmuutoksen ja keväiden lämpenemisen seurauksista.

Parikkalan tutkimusjärvillä jäänlähtö on aikaistunut noin kahdeksan vuorokautta viimeisen vajaan kolmenkymmenen vuoden aikana. Vuosien välinen vaihtelu on kuitenkin ollut suurta aivan viime aikoihin saakka: 2014 järvet vapautuivat jääpeitteestä jo 21. huhtikuuta mennessä, 2017 vasta 10. toukokuuta.

Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa näyttää siltä, että aikaisin saapuvat ja pesivät lajit kuten telkkä, sinisorsa ja tavi pystyvät reagoimaan keväiden aikaistumiseen siten, että pesintämenestys ei kärsi.

Tutkimus on julkaistu Journal of Avian Biology -tiedelehdessä.

Lue lisää

Telkän poikaset pomppaavat pesästä vuorokauden ikäisinä – siiventyngistä ei ole vielä apua, mutta kevyt untuvikko tulee pehmeästi alas korkealtakin

Vesilintuparien laskenta on alkanut – parit lasketaan kahdesti alkukesästä ja poikueet myöhemmin

Pöllö, telkkä ja orava kilpailivat pöntöstä – arvaa kuka voitti?

Lämmin sää sulattaa jokijäät – katso video jäidenlähdöstä Kiiminkijoella