Tornion- ja Simojokeen on noussut lohia runsaammin kuin kolmena edellisenä vuonna – viileä kevät ja myöhäinen tulva viivästyttivät lohen nousua - Erä - Maaseudun Tulevaisuus
Erä

Tornion- ja Simojokeen on noussut lohia runsaammin kuin kolmena edellisenä vuonna – viileä kevät ja myöhäinen tulva viivästyttivät lohen nousua

Tornionjoen nousulohien joukossa on ollut melko runsaasti suuria ja vanhoja yksilöitä, edellisvuonna kudulle nousi runsaasti keskikokoisia lohia.
Kari Lindholm
Tornionjokeen on noussut yli 30 000 lohta heinäkuun ensimmäiseen päivään mennessä.

Kesäkuun aikana Tornion- ja Simojokeen on noussut lohia kudulle runsaammin kuin kolmena edellisenä vuonna, vaikka lohennousu käynnistyi tavanomaista myöhemmin, tiedottaa Luonnonvarakeskus (Luke).

"Viileä kevät ja myöhäinen tulva viivästyttivät lohen nousua. Ensimmäiset nousulohet havaittiin kaikuluotausseurannoissa touko–kesäkuun vaihteessa yli viikko tavanomaista myöhemmin", kertoo erikoistutkija Atso Romakkaniemi Lukesta.

Romakkaniemen mukaan lohen nousurytmissä jokiin on vuosittain huomattavaa vaihtelua.

Heinäkuun ensimmäiseen päivään mennessä Simojokeen on noussut yli 2 700 lohta. Lohimäärät kasvoivat hyvin nopeasti myöhäisen alun jälkeen, ja todennäköisesti kesän suurimmat päivittäiset kalamäärät sattuivat juhannuksen aikaan.

Tornionjokeen on noussut yli 30 000 lohta heinäkuun ensimmäiseen päivään mennessä. Tornionjoen kaikuluotauspaikalla oli melko hiljaista juhannukseen asti, mutta tämän jälkeen nousulohien päivittäiset määrät kasvoivat nopeasti noin kymmenkertaisiksi.

Tornionjoen myöhäinen ja voimakas tulva luultavasti hidasti lohien nousua alajuoksun voimakkaiden koskien ohitse, joiden yläpuolella kaikuluotauspaikka sijaitsee.

"Mikäli lohennousu jatkuu loppukesällä tavanomaiseen tapaan, kutulohien määrä todennäköisesti riittää turvaamaan poikastuotannon. Lopulliset nousulohimäärät selviävät vasta kesän jälkeen, sillä lohen kutuvaellus jatkuu ainakin elokuulle asti", Romakkaniemi kertoo.

Nousulohien joukossa on ollut melko runsaasti suuria ja vanhoja yksilöitä. Tämä oli odotettavissa, sillä edellisvuonna kudulle nousi runsaasti keskikokoisia lohia. Myös nuoria eli pieniä lohia on havaittu jo kesäkuussa, vaikka yleensä nämä nousevat jokiin vasta heinäkuusta alkaen.

Tornionjoella ja sen edustan merikalastuksessa on jälleen havaittu huonokuntoisia ja kuolleita lohia. Lohikuolemiin liittyviä tutkimuksia jatketaan kesällä 2020 Luken koordinoimassa suomalais-ruotsalaisessa yhteishankkeessa.

Hankkeessa ovat mukana Suomesta Ruokavirasto sekä Ruotsista Statens Veterinärmedicinska Anstalt ja Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kalastajia pyydetään ilmoittamaan havainnot SVA:n nettisivuille https://rapporterafisk.sva.se/.

Nousulohien kehitystä voi seurata verkossa www.luke.fi/nousulohet alkusyksyyn saakka, jolloin nousukalaseuranta päättyy. Luke julkaisee uusia tietoja lohimäärien kehityksestä lähes päivittäin.

Lue lisää

Tornionjoen tulva huipussaan – ei ylittänyt tulvapenkereitä

Muonionjoen tulva huipussaan - liikenne Ruotsiin poikki

Tornionjoen tulvaa odotetaan ensi viikolle – muualla tilanne helpottaa

Pelastuslaitos otti tulvatilanteen johtovastuun