Erä

Virtamittarit kartoittavat koski- ja virta-alueiden rajat – kalastuslain määritelmät aiheuttavat runsaasti tulkintaongelmia

Pilottihankkeen kartoituksista on ensimmäisenä kartalle asti saatu koko Kymijoen koski- ja virta-alueiden rajat.
Lauri Salminen
Kymijoen koski- ja virta-aueiden rajat on kartoitettu ja merkitty karttaan.

Uhanalaiset vaelluskalat vaeltavat ja lisääntyvät virtavesissä, siksi virtavesissä kalastamisen säätely on tärkeässä asemassa.

Epätietoisuus vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueiden rajoista ei ratkennut, kun kalastuslaki tuli voimaan vuonna 2016, todetaan Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön tiedotteessa.

Päinvastoin, uudet määritelmät ovat aiheuttaneet runsaasti tulkintaongelmia, koska virtausolosuhteet vaihtuvat vuodenajan ja vallitsevan säätilan mukana. Lisäksi kalastajan vastuulle jäävä havainnointi voi olla ristiriitaista.

Viimekädessä haitan kärsijänä ovat myös uhanalaiset vaelluskalat.

Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön Virtamittarit-hankkeen tarkoituksena on kartoittaa Varsinais-Suomen ely-keskuksen toimialueen kalastuksellisesti suosituimpien vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueiden rajat maastokäyntien avulla.

Hankkeen tulokset tuovat turvaa sekä luvallisen kalastuksen harjoittamiselle että helpottavat luvattoman kalastuksen valvomista.Hankealueeseen kuuluvat rannikkomaakunnat Etelä-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle.

Vapaa-ajankalastajien kouluttamat työntekijät eli niin kutsutut virtamittarit kartoittivat pilottihankkeessa vuosina 2018–2019 lähes 500 kohdetta, joista noin 75 prosenttia tunnistettiin koski- ja virta-alueiksi.

Kartoitustyön jälkeen ely-keskus tekee niistä kalastuslain mukaiset koski- ja virta-alueiden rajausmääritykset. Lopulta rajatiedot tulevat kaikkien vapaasti nähtäville kalastusrajoitus.fi -palveluun.

Pilottihankkeen kartoituksista on ensimmäisenä kartalle asti saatu koko Kymijoki. Määritetyt koski- ja virta-alueet näkyvät karttapalvelussa punertavalla värillä ja ne on merkitty tunnisteella ”Ko”.

Virtamittarit-jatkohanke sai kalastonhoitomaksuvaroista rahoitusta ja sen turvin on tarkoitus jatkaa kartoitustöitä pitkin eteläistä ja läntistä rannikko-Suomea.

Seuraavana vuorossa ovat muun muassa kalastajien suosimat Uskelanjoki ja Perhonjoen alaosa.

Lue aiheesta lisää:

Vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseen on varattu enemmän rahaa kuin koskaan

Vaikka uhanalaisille kaloille määriteltiin korvausarvo, rötöstelevä kalastaja on yhä etulyöntiasemassa valvojaan nähden

Lue lisää

Uhanalainen taimen kutee ja lisääntyy WWF:n ja K-ryhmän kunnostamissa virtavesissä

Kurkista kalakameralla harvinaista näkyä – WWF asensi vedenalaiskameran kuvaamaan äärimmäisen uhanalaisten järvilohien kutupuuhia Hiitolanjoella

Lohi palaa purkamalla patoja

Lisääntynyt vapaa-aika näkyy kalastonhoitomaksuissa: Tuotto ylitti jo 10 miljoonaa euroa