Äänestä: Pitääkö lyijyhaulit kieltää Suomessa kokonaan vai vain kosteikoilla, joiksi lasketaan suuri osa Suomesta? - Erä - Maaseudun Tulevaisuus
Erä

Äänestä: Pitääkö lyijyhaulit kieltää Suomessa kokonaan vai vain kosteikoilla, joiksi lasketaan suuri osa Suomesta?

Jos lyijyhaulien käyttöä rajoitetaan vain osaksi, säännöistä voi tulla monimutkaiset. Myös turvemaat ovat EU:n määrityksen mukaan kosteikkoja.

Euroopan Unionin komission esitys lyijyhaulien käytön ja hallussapidon kieltämiseksi kosteikoilla ja 100 metrin suojavyöhykkeillä hyväksyttiin eilen.

Tavoitteena on vähentää terveydelle ja ympäristölle vaarallisen lyijyn käyttöä.

Koska vesilintuja kuolee lyijyhaulien aiheuttamaan lyijymyrkytykseen, halutaan lyijyhaulit kieltää kosteikoilla. Haulit päätyvät lintujen lihasmahaan haulin kokoisen hiekan mukana. Lyijyä päätyy lintujen lisäksi niitä syöviin petoeläimiin.

EU:ssa kosteikko määritellään kansainvälisen kosteikkojen suojeluun tähtäävän Ramsar-sopimuksen mukaan. Sen piiriin sisältyvät kosteikkojen lisäksi turvemaat. Tämä taas tarkoittaa Suomen kohdalla, että suurin osa maa-alasta on sopimuksen mukaista kosteikkoaluetta.

Lyijyn käytön rajoitus koskee myös urheiluammuntaa ampumaradoilla, jotka sijaitsevat kosteikkoalueella. 

Kun säädös on hyväksytty ja julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, se on kaikkia jäsenvaltioita velvoittavaa sääntelyä. Siirtymäaika on kaksi vuotta.

Niissä jäsenvaltioissa, joiden pinta-alasta yli viidennes on määritelmän mukaista kosteikkoa, voidaan säätää kosteikkorajoitusta kattavampi lyijyhaulien totaalikielto. Jos valitaan totaalikielto, siirtymäaika on kolme vuotta.

Lyijyä korvaavia haulimateriaaleja on saatavilla monenlaisia. Nykyisin käytössä olevista metsästyshaulikoista kaikilla ei kuitenkaan voi ampua esimerkiksi teräshaulipatruunoita.

Lue lisää:

"Pettymys on valtava" – lyijyhaulikielto kosteikoille hyväksyttiin hetki sitten

Kosteikkojen lyijyhaulikielto komitean käsittelyssä torstaina – ministeri Leppä lähetti eurooppalaisille kollegoilleen kirjeen, jossa korostaa esityksen kohtuuttomuutta

Kosteikkojen lyijyhaulikielto ei edennyt EU:n Reach-komitean kokouksessa eilen – ehdotus tuodaan käsittelyyn muokattuna huhtikuussa

Euroopan komission esitys kosteikkojen lyijyhaulikiellosta ei saanut tukea maa- ja metsätalousvaliokunnalta

Lue lisää

Valkoposkihanhia ei ammuta piiloista, jotta ihmisen läsnäolon pelotevaikutus lisääntyisi – pelotetta yritetään lisätä myös jättämällä kuolleita valkoposkia pellolle

Suolintujen kannat ovat taantuneet puoleen 1980-luvulta Suomessa – myös maatalous- ja metsäympäristöjen lintukannat voivat huonommin

MMM avasi hankehaun: Avustusta jaossa muun muassa riistanhoitoyhdistysten yhdistymiseen

Mäntyharjulla yritys rahoitti kosteikon perustamisen – 50-vuotisjuhlavuottaan viettävä kylpyhuonevalmistaja kannustaa muitakin yrityksiä vastuullisuus- ja ympäristötekoihin