Metsäkanalintujen metsästys alkoi eilen – saaliit ovat viime vuosina jääneet huippuvuosien lintumääristä - Erä - Maaseudun Tulevaisuus
Erä

Metsäkanalintujen metsästys alkoi eilen – saaliit ovat viime vuosina jääneet huippuvuosien lintumääristä

Suurin teerisaalis ammuttiin viime vuonna Kainuussa, metsoja saatiin eniten eräksi Keski-Lapissa.
TuomoKarsikas
Teeri syksyn väreissä.

Viime vuoden metsäkanalintusaalis kasvoi noin parikymmentä prosenttia edellisvuodesta. Etenkin teeriä pyydettiin enemmän, mutta myös pyy- ja riekkosaalis kasvoivat. Metsosaalis jäi hiukan edellisvuotta pienemmäksi.

Metsäkanalintumetsällä kävi edellisvuoden tapaan noin satatuhatta metsästäjää, heistä noin 60 prosenttia sai saalista. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisemaan metsästystilastoon.

Metsäkanalintukantojen runsastuminen ja metsästysmahdollisuuksien kasvu ovat lisänneet metsästäjämääriä ja nostaneet kokonaissaalista.

Vaikka esimerkiksi teerisaalis kasvoi edeltävistä vuosista, oli saalislintuja vain noin puolet 2010-luvun alun huippusaaliista ja aavistuksen alle 2000-luvun keskiarvon.

Alueista eniten metsoja ammuttiin Keski-Lapissa, tilaston mukaan 9 100 lintua. Vielä Pohjois-Savon ja -Karjalan alueilla saalislintujen määrä oli tuhansia lintuja, mutta etelämpänä eri alueilla ammuttujen lintujen määrä lasketaan sadoissa.

Suurin teerisaalis saatiin viime vuonna Kainuussa, siellä ammuttiin lähes 26 000 teertä. Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa liikutaan aivan eri kymmenluvuilla. Uudellamaalla teeriä ammuttiin 100 ja Varsinais-Suomessa 200.

Ylä-Lapin riekkosaalis oli suunnilleen samansuuruinen kuin Kainuun teerisaalis: 27 500.

Määrältään suurin saaliseläin on sepelkyyhky, niitä ammuttiin viime vuonna runsas 300 000. Kyyhkymetsällä saalista sai noin 29 000 metsästäjää.

Vesilintujahdissa on vuosi vuodelta käynyt vähemmän metsästäjiä. Viime vuonna metsästäjien määrä pysyi noin 71 000 metsästäjässä, joista kaksi kolmesta sai saalista.

Vesilinnuista eniten saaliiksi saatiin runsaslukuisimpia riistalajeja, eli sinisorsia ja taveja. Sinisorsia pyydettiin noin 200 000 lintua, taveja yli puolet vähemmän kuin sinisorsia.

Luken metsästystilasto perustuu postikyselyyn, joka lähetettiin noin 7500:lle viime vuonna riistanhoitomaksun maksaneelle metsästäjälle. Noin puolet kyselyn saaneista vastasi.

Jukka Pasonen
Luken metsästystilasto perustuu postikyselyyn, joka lähetettiin noin 7500:lle viime vuonna riistanhoitomaksun maksaneelle metsästäjälle.
Lue lisää

Metsäkanalintujen saalismäärä kasvoi viidenneksellä – teeriä saaliiksi yli kolmannes edellisvuotta enemmän

Aarre: Niilo Reilin Toivo-koira etsii leimikoista kanalintujen pesiä – kymmenen hehtaarin tarkistus sujuu koiralta parissa tunnissa

Riistalinnusta saa monta herkkua

Metsästäjäliitto kannustaa valikoimaan metsäkanalinnut: pyydä nuoria, säästä vanhat