MT Jättinumero: MT.FI-sivuston kaikki artikkelit saatavilla 30.10.-1.11. ilman lukurajoituksia
Erä

Poroihin liittyvät riidat ratkotaan tulevaisuudessa tuomioistuimissa ja poronhoitoalueelle perustetaan puolueeton vahinkolautakunta

Laki lakkauttaa nyt käytössä olevat kuntakohtaiset arvioimislautakunnat.
Kai Tirkkonen
Esityksen tavoitteena on poistaa ongelmat, jotka liittyvät nykyisen poroihin liityvän riidanratkaisun puolueettomuuteen, riippumattomuuteen ja sitä kohtaan koettuun luottamuspulaan.

Uusi laki siirtää lainkäyttötoimivallan poroihin liittyvissä riita-asioissa yleisille tuomioistuimille ja poronhoitoalueelle perustetaan porovahinkolautakunta, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

Hallitus antoi eilen maanantaina eduskunnalle esityksen laista poronhoitolain muuttamiseksi.

Laki lakkauttaa nyt käytössä olevat kuntakohtaiset arvioimislautakunnat. Lautakunnat ovat tähän asti toimineet ratkaisijoina ensiasteen riidoissa, jotka koskevat porojen viljelyksille, taimikoille ja asuntojen pihoille aiheuttamien vahinkojen korvaamista sekä alueiden aitaamista.

Esityksen mukaan poronhoitoalueelle perustetaan porovahinkolautakunta, joka toimii alueella puolueettomana ja riippumattomana asiantuntijaelimenä.

"Lakiesityksen tarkoituksena on luoda toimiva ja läpinäkyvä malli porovahinkojen korvaamiseksi sekä maanomistajien että poronhoidon kannalta. Uusi porovahinkolautakunta keskittyy vahinkojen arviointiin ja sovitteluun ja lainkäyttö siirtyy tuomioistuimiin. Uudistuksen tavoitteena on myös vähentää elinkeinojen välisiä ristiriitoja erityisesti eteläisellä poronhoitoalueella", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Esityksen tavoitteena on poistaa ongelmat, jotka liittyvät nykyisen riidanratkaisun puolueettomuuteen, riippumattomuuteen ja sitä kohtaan koettuun luottamuspulaan.

Laissa ehdotetun porovahinkolautakunnan jäsenet ovat sivutoimisia ja toimivat virkavastuulla. MMM nimittää jäsenet tehtäväänsä neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Jäsenten valinta perustuu jäsenten henkilökohtaiseen osaamiseen. Nyt arvioimislautakuntien jäsenistä yli puolet valitaan näiden intressisidonnaisuuksien perusteella.

Lautakunnan toimintaa on tarkoitus rahoittaa valtion varoista sekä perimällä lautakunnan suoritteista maksuja.

Lue lisää

Lievitystä Lapin-kuumeeseen: tee oikeaoppinen poronkäristys

Poronkäristys ja pottuvoi

Ahmamäärä on kasvanut noin kymmenkertaiseksi 1990-luvun alkupuoleen verrattuna

Karhuja kaadettu lähes 290 koko maassa – tutustu MT:n karhusaaliskarttaan ja paikkakuntakohtaisiin päivitettyihin saalistietoihin