Erä

WWF: Meriin jääneet troolit ja verkot tappavat merieläimiä eteläisellä Itämerellä – vanhojen verkkojen keruu tehostunee myös Suomessa

Ensi vuoden heinäkuussa voimaan astuvalla EU:n muovidirektiivillä velvoitetaan kalanpyydysten valmistajat kustantamaan käytettyjen pyydysten keruun ja jätehuollon kulut.
Päivi Karjalainen
Suomen rannikolla hylätyt kalaverkot ovat Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan verrattain pieni ongelma.

Ympäristöjärjestö WWF on huolissaan meriin ajelehtimaan jätetyistä kalastusvälineistä, jotka koituvat monien merenelävien kohtaloksi.

Stop Ghost Gear -raportin mukaan niin sanottujen haamupyydysten vahingoittamien lajien määrä on kaksinkertaistunut runsaassa 20 vuodessa. Haamupyydykset aiheuttavat vahinkoa kahdelle kolmasosalle kaikista merinisäkkäistä, puolelle merilintulajeista ja kaikille merikilpikonnalajeille.

Raportin mukaan maailman meriin joutuu 0,5–1 miljoonaa tonnia pyydyksiä vuosittain.

Suomen vesillä ainakaan ammattikalastuksesta peräisin olevat haamuverkot eivät näyttäisi olevan merkittävä ongelma. Suomen ympäristökeskus selvitti tilannetta haraamalla vesistöjen pohjia viime vuonna Merikarvian, Porin, Eurajoen, Rauman, Pyhärannan ja Uudenkaupungin alueilla.

WWF:n meriasiantuntija Anna Soirinsuo kertoo, että eteläisellä Itämerellä verkkoja ajelehtii enemmän. WWF:n Marelitt Baltic -hankkeessa kerättiin vuosina 2016–2018 lähes 25 tonnia hylättyjä pyydyksiä.

Niistä Saksan vesillä oli yli 6 tonnia, Virossa 0,35 tonnia, Puolassa 8 tonnia ja Ruotsissa lähes 10 tonnia.

Suuri määrä ja ero Suomeen johtuu suureksi osaksi pohjatrooleista, joita ei käytetä Suomen kivikkoisella rannikolla.

Lisäksi Viron, latvian, liettuan ja Puolan rannikoilla harjoitetaan edelleen paljon kaupallista verkkokalastusta, mikä on Suomessa suureksi osaksi loppunut.

EU:ssa ollaan mukaan havahtumassa ongelmaan. Ensi vuoden heinäkuussa voimaan astuvalla muovidirektiivillä velvoitetaan myös kalanpyydysten valmistajat kustantamaan käytettyjen pyydysten keruun ja jätehuollon kulut.

Sorinsuo uskoo, että myös Suomessa pyritään lähivuosina parantamaan pyydysten keruuta satamissa.

WWF kehottaa kaikkia hallituksia ja elinkeinoelämää tukemaan YK:n uuden, muovipäästöjä koskevan, sitovan ja kansainvälisen sopimuksen perustamista. Silloin kalanpyydyksille voitaisiin saada maailmanlaajuisesti kattava tuottajavastuu.

Lue lisää

Pari kysymystä WWF:lle

WWF avasi netissä suoran lähetyksen metsälintujen talviruokintapaikalta

WWF haastaa seurakunnat ja kunnat suojelemaan metsiään – Pertti Salolainen Twitterissä: "Tulemme vetoamaan kaikkiin seurakuntiin"

Eurooppalaiset ympäristöjärjestöt: Uusille vesivoimaloille ei pidä myöntää julkista tukea