Erä

Tenojoella jälleen heikko lohivuosi – alamäen syystä ei olla varmoja, mutta ongelma saattaa olla merialueilla

Tenojoen pääuoman kaikuluotauksessa laskettiin 15 000 nousulohta. Vuotta aiemmin lohia laskettiin reilut 21 000.
Pekka Fali
Tenon kalastusmatkailijoiden saaliit ovat viime vuosina olleet alhaisia. Osasyynä on kalastusta voimakkaasti rajoittanut uusi kalastussääntö.

Tenojokeen nousi tänä kesänä erittäin vähän lohia edellisvuosien tapaan, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) seurannasta.

Etenkin pieniä, vuoden merivaelluksen jälkeen palaavia lohia oli vähän.

Tenojoen pääuoman kaikuluotauksessa laskettiin 15 000 nousulohta. Vuotta aiemmin lohia laskettiin reilut 21 000 ja sitä edeltävänä noin 32 500.

"Vuosien 2019–2020 nousulohimäärät ovat Tenojoen vesistön koko ja tuotantoalueiden laajuus huomioon ottaen erittäin pieniä. Näitä nousulohimääriä voidaan suhteuttaa esimerkiksi Tenojoen kokonaislohisaaliiseen hyvänä lohivuotena 2000, jolloin pelkän saaliin arvioitiin olleen noin 60 000 lohta, kertoo tutkija Panu Orell Lukesta.

Kutulohien määrät jäivät kaikissa kolmessa seurattavassa sivujoessa erittäin pieniksi. Lisäksi ne olivat koko seurantajakson (2003–2020) heikoimmat Ylä-Pulmankijoessa ja Nilijoessa. Myös Akujoessa kutulohien määrä oli lähes yhtä pieni kuin heikoimpana vuonna 2019.

Tenon lohikantojen viime vuosien heikon tilan syitä ei täysin tunneta.

Luken mukaan joessa tapahtuvan lohen joki- ja vaelluspoikastuotannon dramaattisesta putoamisesta ei toistaiseksi ole viitteitä

Seurannan perusteella tuotanto on pysynyt tavanomaisella tasolla, mikä viittaisi lohen selviytymisen ongelmien kohdistuvan merialueelle.

"Meriolosuhteiden muutokset, muun muassa veden lämpötila, ravinnon määrä, kalataudit ja saalistus vaikuttavat suuresti mereltä palaavien lohien määriin ja sitä kautta lohikantojen tilaan", Orell sanoo.

Monissa Tenoa eteläisimmissä lohijoissa lohen meriselviytyminen on heikentynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä. Se on saattanut vaikuttaa myös Tenon viime vuosien lohikantoihin. Luke selvittää asiaa yhteistyössä norjalaisten tutkijoiden kanssa.

Tenojoen lohiseurantojen lopulliset tulokset valmistuvat loppuvuodesta.

Matkailijoiden lohisaalis oli vajaat 8 000 kiloa Suomen puoleisella Teno-Inarijoella. Määrä on kutakuinkin sama kuin kahtena edellisenä vuonna.

"Vaikka nousulohimäärä jäi kahta aiempaa vuotta pienemmäksi, kalastusmatkailijoiden kilomääräinen lohisaalis pysyi viime vuosien tasolla pääosin siksi, että kaudella 2020 Tenoon nousi suhteellisesti hieman enemmän isoja lohia", Orell kertoo.

Tenon kalastusmatkailijoiden saaliit ovat viime vuosina olleet alhaisia. Osasyynä on kalastusta voimakkaasti rajoittanut uusi kalastussääntö.

Ilman sitä vielä nykyistäkin pienempi osa Tenojokeen nousevasta lohimäärästä olisi selvinnyt kutualueilleen.

Lue myös:

Tenojoen kalastussääntöön tehtiin helpotus lasten kalastamiseen – Tornionjoella kalastusmääräykset säilyvät lähes samoina kuin viime vuonna

Lue lisää

Iijoen Haapakoskelle rakennetaan Suomen ensimmäinen smolttien alasvaellusväylä – ohjausaidasta saatu jo hyviä kokemuksia

Myyräkannat runsastuneet keväästä – paikoin myyriä jopa viime syksyä enemmän

Kunnostusojituksia tehdään vuosittain jopa 70 000 hehtaarilla – Aarre: Näitä asioita onnistunut ja kannattava kunnostusojitus vaatii

Muutos huomioitava investoinneissa