Erä

Kalatalouden kannattavuus parani, vesiviljelyssä 10 miljoonan tappiot

Kalatalousyritysten tuotot olivat 964 miljoonaa euroa vuonna 2018.
Päivi Karjalainen
Kalastus ja vesiviljely työllistävät vajaan neljänneksen kalatalouden työntekijöistä. Vajaa puolet työskentelee tukku- ja vähittäiskaupassa ja kolmannes kalanjalostuksessa.

Kalatalouden kannattavuus parani vuonna 2018, selviää Luonnonvarakeskus Luken kalatalouden kannattavuustilastosta.

Kalatalousyritysten tuotot olivat tuolloin 964 miljoonaa euroa.

"Kalanjalostajat paransivat tuottojaan 11 prosenttia ja tekivät jälleen kalatalouden suurimmat tuotot, 397 miljoonaa euroa. Muilla toimialoilla tuotot laskivat tai pysyivät lähes ennallaan", kertoo Luken tutkija Markku Kärnä.

Lähes 90 prosenttia tuotoista kertyi kalanjalostuksesta ja kalan tukku- ja vähittäiskaupasta.

Suurimman nettotuloksen tekivät jälleen kalanjalostusyritykset, 13,3 miljoonaa euroa. Kalastusyritykset tekivät 9,4 miljoonan euron nettotuloksen. Niiden nettotulos parani vuodesta 2017 jopa 72 prosenttia.

Ainoastaan vesiviljely-yritysten kannattavuus heikkeni merkittävästi. Kiertovesikasvattajat tekivät lähes 10 miljoonan euron tappion. Nettoinvestointeja vesiviljely-yritykset tekivät yli 25 miljoonalla eurolla.

Kalataloudessa toimi Luken tilaston mukaan 1 506 yritystä vuonna 2018.

Kalatalous työllisti 2 406 henkilötyövuotta, mikä on neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Tilasto koskee yrityksiä, jotka toimivat merialueen kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen, tukkukaupan ja vähittäiskaupan aloilla.

Sisävesikalastusyrityksiä tilasto ei toistaiseksi sisällä.

"Suurin osa kalatalouden yrityksistä oli kalastusyrityksiä ja näistä valtaosa oli liikevaihdoltaan pieniä rannikkokalastusyrityksiä", Kärnä jatkaa.

Jalostus ja kalakauppa ovat Luken mukaan hyvin keskittyneitä toimialoja. Kymmenen suurinta yritystä tuottaa selvästi yli 80 prosenttia toimialan kokonaisliikevaihdosta. Myös vesiviljelyssä kymmenen suurimman yrityksen osuus kokonaisliikevaihdosta oli yli puolet.

Lue myös:

Maaseudun yrityksille 30 miljoonaa ja kalayrityksille kymmenen koronatukea – Leppä: "Tuki aukeaa pian"

Kasvatettu kala ilmastoystävällisin eläinproteiini – kotimaista kalankasvatusta varaa lisätä

Lue lisää

Luonnonvarakeskus luopuu Tervon kalanviljelylaitoksesta ensi vuonna

Kasvatettu kala ilmastoystävällisin eläinproteiini – kotimaista kalankasvatusta varaa lisätä

Kalojen virikekasvatuksen kupla

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto tukee suomalaista kalataloutta lähes 9 miljoonalla eurolla