Erä

Metsästys halutaan kieltää tiukasti suojelluilla alueilla – Metsästäjäliitto huolissaan Euroopan komission teknisestä ohjeistuksesta

Komission teknisessä ohjeistuksessa ehdotetaan, että 10 prosenttia joka EU-maan maasta ja merestä olisi suojattava niin, että alueella ei harjoiteta metsätaloutta tai kaivostoimintaa.
Johannes Wiehn
Euroopan komission strategialuonnoksessa halutaan kieltää metsästys, kalastus sekä metsätalouden ja kaivostoiminnan harjoittaminen tiukasti suojelluilla alueilla.

Euroopan komissio julkaisi toukokuussa strategiaehdotuksen EU:n biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden palauttamiseksi.

Strategiaa varten valmisteilla olevassa teknisessä ohjeistuksessa ehdotetaan metsästyksen ja virkistyskalastuksen kieltämistä tiukasti suojelluilla alueilla. Tiukasti suojeltujen alueiden olisi katettava vähintään 10 prosenttia EU:n maapinta-alasta vuoteen 2030 mennessä.

Metsästyksen ja kalastuksen lisäksi tiukasti suojelluilla alueilla halutaan kieltää metsätalouden ja kaivostoiminnan harjoittaminen.

Metsästäjäliitto on huolestunut luonnoksesta.

”On huomattavaa, että metsästys, joka perustuu kestävään käyttöön, rinnastetaan strategiassa kaivostoimintaan. Se, että metsästys ja kalastus kestävinä luonnonkäyttötapoina nähdäänkin nyt luontoa tuhoavina toimintoina, on huolestuttava kehityssuunta. Tämän ajattelutavan muuttamiseksi pitää taistella kaikin keinoin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti”, sanoo Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors.

Komissio esittää monimuotoisuusstrategiassa, että vähintään 30 prosenttia kaikesta maa-alasta ja meristä suojeltaisiin 2030 mennessä.

Pyrkimyksenä on suojella erityisesti vanhoja metsiä, mutta myös muita hiiltä sisältäviä ekosysteemejä, kuten turvemaita ja kosteikkoja. Kolmasosa suojelluista alueista, eli 10 prosenttia koko alueesta, olisi katettava tiukalla suojelulla.

Komissio mainitsee ohjeistuksessaan esimerkkeinä metsätalouden, kaivostoiminnan, metsästyksen ja kalastuksen esimerkkeinä toimenpiteistä, joita ei saisi toteuttaa tiukasti suojatuilla alueilla. Näissä voisi kuitenkin esiintyä uusiutuvan energian tuotantoa ja "hallittua" matkailua.

”Tämä on todellinen muutos nykyiseen. Nykyisessä Natura 2000 -järjestelmässä pikemminkin näiden toimien on katsottu lisäävän alueiden arvoa sekä luonnolle että ihmiselle”, Grenfors toteaa.

On lukuisia esimerkkejä siitä, että tiukasti suojeltujen alueiden monimuotoisuus on köyhtynyt ilman metsästystä. Myös tiukasti suojeltujen ja sittemmin runsastuneiden lajien aiheuttamat ongelmat ympäristöjen monimuotoisuudelle tunnetaan, todetaan liiton tiedotteessa.

Lue myös:

EU:n tavoitteet monimuotoisuudesta saavat sekä huutia että kiitosta: "Esitys turvemaiden suojelemiseksi on Suomen näkökulmasta hankala"

Suomalaismepit: Vanhojen metsien määritelmää pitää selkeyttää EU:ssa – "Metsien luonnontilaisuudelle kuin ­vanhuudellekin on monta eri kriteeriä"

Lue lisää

Katso metsästyslinjaisten labradorinnoutajapentujen temmellystä ja kokeneen kasvattajan pohdintaa koiran hyvistä metsästysominaisuuksista

Katso miten koiria treenataan villisioilla Ruotsissa – eräohjelmassa valmistetaan myös "väärällä tavalla" hirvipaistista rosvopaisti

Villisikajahtiin on hiivittävä kuin salaa – pimeässä toimiviin erikoisvarusteisiin uppoaa metsästäjältä pitkä penni

Suomalaisten villisikajahti sai yllättävän lopun Virossa: Saaliin nähdessään paikallisten hämmästys muuttui suuttumukseksi