Erä

Europarlamentti kannatti lyijyhaulien käytön rajoitusta: "Ilouutinen lintujen ja luonnon suojelulle" – tänään vastustajilla on vielä toinen mahdollisuus torpata esitys

EU-parlamentin jäsenten enemmistö kannatti tiistaina komission esitystä lyijyhaulien käyttökiellolle kosteikoilla.
Lari Lievonen+Pentti Vänskä
Euroopan komissio pyysi kevättalvella 2015 Euroopan kemikaalivirastoa valmistelemaan ehdotuksen lyijyhaulien käytön ja hallussapidon rajoittamisesta kosteikkoalueilla. Ehdotus valmistui vuonna 2017.

Euroopan parlamentti äänesti tiistaina lyijyhaulien käyttö- ja hallussapitokiellosta kosteikoilla etäyhteydellä. Komission esitykseen valmisteltu vastalause ei saanut taakseen europarlamentaarikkojen määräenemmistöä.

Äänestys oli melko tiukka: mepeistä 292 kannatti vastalausetta ja 362 äänesti sitä vastaan.

"Ilouutinen lintujen ja luonnon suojelulle! Yhä vuosittain 4 000 tonnia lyijyä päätyy metsästyksestä vesistöihin. Miljoona lintua kuolee lyijymyrkytykseen", parlamentin jäsen Ville Niinistö (vihr.) tuuletti Twitterissä.

Komission esitykseen on valmisteltu myös toinen vastalause, josta äänestetään kesikivikkona illalla. Tämän etä-äänestyksen tulos on selvillä huomenna torstaina.

Jos tämäkään vastalause ei saa europarlamentaarikkojen määräenemmistöä taakseen, tarkoittaa se säädöksen hyväksymistä. Asetus tullaan julkaisemaan EU:n virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan 20 päivän kuluttua julkaisemisesta.

Julkaisemisen jälkeen alkaa kahden vuoden siirtymäaika, jonka jälkeen asetus on kaikkia jäsenvaltioita sellaisenaan velvoittavaa sääntelyä. Jos jäsenvaltio säätääkin kansallisesti kattavamman, myös muita kuin kosteikkoalueita koskevan lyijyhaulikiellon, siirtymäaika on kolme vuotta.

Suomea on hiertänyt lyijyhaulikiellossa erityisesti kosteikkojen määritelmä, joka perustuu niin kutsuttuun Ramsar-sopimukseen. Sen mukaan kosteikkoihin luettaisiin mukaan myös turvemaat ja suot, joita Suomessa on maapinta-alasta kolmannes.

Tämä voisi tehdä lyijyhaulien käytön valvonnasta haastavaa, koska yksittäinen metsästäjä ei voisi olla varma, liikkuuko hän kielletyllä kosteikko-alueella vai ei.

Toinen komission esityksen pulmakohta koskee syyllisyysolettamaa. Komission mukaan kosteikkoalueelta tavattava metsästäjä, jolla on hallussaan lyijyhauleja, rikkoisi ampumiskieltoa, ellei pysty toisin osoittamaan.

Elsi Katainen (kesk.) äänesti vastalauseen puolesta. Hänen mielestään komission kantaa olisi pitänyt vielä muokata.

"Tämä on valitettavaa. Lain selkeät viat olisi voitu vielä korjata. Vaikutukset metsästäjille ja ampumaharrastajille on perattava kotimaassa tarkkaan läpi, tukea ja neuvontaa tullaan tarvitsemaan", Katainen kirjoitti Twitter-tilillään.

Lue lisää:

Lyijyhaulirajoituksen kohtalo ratkeaa tänään: kielletäänkö käyttö kolmasosalla Suomen pinta-alasta? "Pahoin pelkään, että turpaan tulee"

"Komissiolla on ollut kosteikkojen lyijyhaulirajoitusasiassa kova kiire ja poliittinen paine saada rajoitus läpi on ollut ilmeisen suuri", arvioi STM:n virkamies

Lue lisää

Vuoden eräuutisointia hallitsivat vaatimukset sallia sekä valkoposkihanhien että susien kannanhoidollinen metsästys – lyijyhaulikielto kosteikoilla toteutui

Suomen Metsästäjäliitto haluaa jättää lyijyhaulit ampumaratakäyttöön

Lyijyhaulirajoitus kosteikoilla saa kannatusta – suomalaismeppien kannat erosivat äänestyksessä: "Hyökkäys metsästäjiä ja ammunnanharrastajia vastaan"

Kosteikkoalueiden lyijyhaulikielto etenee EU-parlamentin näytettyä vihreää valoa