Erä

"Valkohäntäpeuran kannanhoitoon suhtauduttava vakavasti" – MTK:n Pohjanmaan alueen riistavaliokunta vaatii riittävän voimakasta metsästystä

Valkohäntäpeurojen kanta kasvaa Suomen riistakeskus Pohjanmaan alueella. Kanta on kasvanut nopeasti, vaikka saalismäärät ovat suurentuneet.
Antti Kantola
Tämä liikennemerkki varoittaa peuroista kantatiellä 63. Merkki on tieosuudella Evijärvi–Kortesjärvi.

"Kasvanut valkohäntäpeurakanta on lisännyt tieliikenteen kolarimääriä ja luo huolta peltoviljelmävahinkojen syntymisestä", MTK:n Pohjanmaan alueen riistavaliokunta sanoo kannanotossaan.

Kannan kasvu huolestuttaa valiokuntaa. Se vaatii varhaista reagointia, jotta lisäongelmat voidaan välttää Pohjanmaalla ja Rannikko-Pohjanmaalla.

Valkohäntäpeurakanta on kasvanut Suomen riistakeskus Pohjanmaan alueella 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Luku on peräisin Luonnonvarakeskuksen uusimmasta valkohäntäpeurojen kanta-arviosta.

Riistavaliokunnan näkemyksen mukaan valkohäntäpeurakantaa tulee hoitaa hallitusti.

"Tämä tarkoittaa sitä, että kannankasvua rajoitetaan riittävän voimakkaasti metsästyksellä", valiokunta toteaa.

"Nyt tilanne näyttää alueemme eteläisimpien kuntien osalta jo siltä, että kanta kasvaa tavoitteita suuremmaksi eivätkä saalismäärät ole riittävän suuria tavoitteessa pysymiseen."

Näillä alueilla myönnetyt valkohäntäpeurojen pyyntiluvat tulee käyttää kuluvalla metsästyskaudella kokonaisuudessaan, valiokunta sanoo.

Metsästysseurojen resurssien riittävyys huolestuttaa riistavaliokuntaa.

"Metsästysseurojen jäsenten korkea keski-ikä sekä tiukat rajoitteet valkohäntäpeurojen metsästykseen luovat haastetta kannanhoidolle."

Paikallistasolla metsästysseuroissa on pohdittava joustavia menettelyjä valkohäntäpeurojen metsästykseen, valiokunta sanoo.

Lisäksi olisi pystyttävä innostamaan nuoria metsästysharrastukseen.

Villisiat ovat yleistyneet Pohjanmaan ja Rannikko-Pohjanmaan eteläisimmissä kunnissa. Seudulla on kuluneena syksynä tavattu toistuvasti jopa villisikalaumoja, valiokunta kertoo.

Riistaneuvostot ovat asettaneet tavoitteekseen, että villisikaa ei päästetä vakiintumaan alueen lajistoon.

"Alueen metsästäjien ja metsästysseurojen toivotaan sitoutuvan asetetun tavoitteen saavuttamiseen", valiokunta kannustaa.

Se toivoo metsästäjien lähtevän aktiivisesti villisikajahtiin.

MTK:n Pohjanmaan alueen riistavaliokunta on kolmen tuottajaliiton yhteinen. Liitot ovat MTK Etelä-Pohjanmaa, MTK Keski-Pohjanmaa ja Österbottens svenska producentförbund.

Riistavaliokunta nostaa esiin ajankohtaisia riistanhoidollisia aiheita maanomistajien näkökulmasta.

Lue lisää:

Peurakannan leikkaamiseen ei ole yksinkertaista ratkaisua

Suuresta peuralupamäärästä tulee taakka ja stressi, mitä myöhemmin jahdin aloittaa – "heti syyskuun alussa kyttäämään ja sitten ajavat koirat irti"

Ylenpalttinen valkohäntäpeurakanta koettelee maanomistajan kärsivällisyyttä – "Osa viljelijöistä on sitä mieltä, että ampukaa kaikki monttuun"

Valkohäntäpeurakannan kasvu pysäytettiin – seuraavaksi tavoitellaan kannan koon pienentämistä

Lumeton talvi haittasi metsästystä – valkohäntäpeuroja metsästettiin siitä huolimatta ensimmäistä kertaa ikinä hirviä enemmän

Lue lisää

Katso videolta, mitä keminmaalainen metsästäjä miettii nykyisestä hirvijahdista – aikaisemmin matka passipaikalle oli pitkä taival

Hallinto-oikeus hylkäsi Luonnonsuojeluliiton valituksen Pirkanmaalle myönnetyistä karhuluvista – valittajat pettyivät oikeuden tulkintaan

Hirvieläimet aiheuttavat yhä enemmän liikenneonnettomuuksia – ihmisten loukkaantumiset ovat samalla vähentyneet joka vuosi viimeisen kahdeksan vuoden ajan

Karhuja kaadettu 324 – jahti on kestänyt vajaa neljä viikkoa